Standardknappar i knapprad

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

För att öppna rutinerna som finns som standard i knappraden kan följande kortkommandon användas:

Administrationens huvudmeny

<Shift>+<F1>

Bokföringens huvudmeny

<Shift>+<F2>

Utskrifter Administration

<Shift>+<F3>

Utskrifter Bokföring

<Shift>+<F4>

Kunder

<Shift>+<F5>

Produkter

<Shift>+<F6>

Leverantörer

<Shift>+<F7>

Kontoplan

<Shift>+<F8>

Projekt

<Shift>+<F9>

Inventarier

<Shift>+<F11>

Fördelningar

<Shift>+<F12>

Kunder, Produkter, Leverantörer, Projekt finns även på Administrationens huvudmeny och kan öppnas genom att i fältet Välj alternativ längst ner till höger på bildskärmen ange ett bestämt nummer för respektive alternativ. Det är detta nummer som framgår till vänster om namnet i själva menyn.

Nummer för alternativen i Administrationens huvudmeny kan ändras i Anpassa menyalternativ. Kontoplan, Inventarier och Fördelning återfinns på Bokföringens Huvudmeny med fasta nummer för motsvarande val i denna meny.

Utöver knapparna ovan återfinns följande alternativ i knappraden enligt standardutförande:

Bokföringens Räkenskapsår

Ändra systemdatum

Skicka e-mail till support

Anpassa knapprad

Serviceorder är t.ex. inte aktiverad från början i knappraden. Ska Serviceorder användas väljs funktionen Anpassa menyalternativ och alternativet läggs upp i Administrationens huvudmeny.

För att aktivera Serviceorder eller annan rutin i knappraden används funktionen Anpassa knapprad, som t.ex. kan nås genom att högerklicka på knappraden.

Se följande avsnitt för information om hur knappraden kan förändras: