Anpassa Menyalternativ

Winbas hjälp

Administration
Inställningar Administration Översikt

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Anpassa Menyalternativ

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Administrationens huvudmeny kan anpassas så att enbart de funktioner som används finns med på menyn och att de som används mest är lätta att hitta.

Inställningarna för utseendet görs per företag, vilket innebär att olika installerade företag kan ha olika utseende på huvudmenyn.

Flikar på menyn

Administrationens huvudmeny består av två flikar, <F2 - Huvud> och <F3 - Övrigt>. Genom att lägga in de olika alternativen bakom respektive flik, kommer dessa sedan att visas på motsvarande flik i Administration.

Normalt finns funktioner som används dagligen på fliken <F2 - Huvud> och funktioner som t.ex. grundregistret Betalningsvillkor som används mer sällan under fliken <F3 - Övrigt>. Klicka med markören på fliken <F3 - Övrigt> för att se vilka funktioner som återfinns där.

De funktioner som aldrig används kan tas bort ur huvudmenyn, vilket gör det enklare att hitta övriga funktioner som används och gör menyn mer lättarbetad och överskådlig. (Se punkt 6 nedan.)

Tillgängliga alternativ

Längst till vänster i Anpassa Menyalternativ återfinns listan med Tillgängliga alternativ och dess koder. Genom att bläddra ner i rullningslisten visas ytterligare alternativ. Funktionens kod kan användas som identifikation vid angivelse på en av flikarna, ange koden och funktionen läggs i positionen.

En kortfattad beskrivning visas när muspekaren är över alternativet för att lättare kunna se vilken funktion det handlar om när menyn ska anpassas och funktioner väljas in.

Muspekaren är över funktionen Likviditetsanalys bland tillgängliga menyalternativ.

Rubriker

I nästa avdelning registreras Rubriker och koder för dessa. Om man klickar på en rubriktext blir den markerad och möjlighet finns då att ändra texten i en befintlig rubrik. På samma sätt som i Tillgängliga alternativ kan rubrikens kod användas för att lägga rubriken i en position på den flik man för tillfället har valt. Upp till 15 rubriker kan användas i menyn.

Anpassa menyn

För att anpassa menyn kanske man vill flytta en rutin eller rubrik till ny plats. Använd musmarkören och klicka på önskad kod. Dra sedan symbolen till önskad plats på menyn och släpp.

Man ska inte ha rutin eller rubrik på två ställen så därför klickar man på det som ska raderas på menyn, när det är markerat välj knappen <Delete>. Den text som är fet representerar en rubrik.

Det går även bra att skriva in koden för det alternativ som avses direkt i den aktuella positionen.

Numrera menyalternativ

När alla rubriker och menyalternativ är på plats är nästa steg att numrera funktionerna.

Klicka på knappen # Numrera för snabbval. Till höger om menyalternativen visas en ruta där nummer för snabbvalet ska fyllas i. Glöm inte att numrera på båda flikarna <F2 - Huvud> och <F3 - Övrigt>.

Ta bort menyalternativ

När ett nytt företag skapas är alla funktioner från början med i Administrationens huvudmeny. Ett markerat menyalternativ kan tas bort med knappen <Delete> när texten är blåmarkerad.

Om flera alternativ eller en hel sektion med funktioner ska tas bort kan knappen Visa Ta bort alternativ användas. Knappen kommer att växla mellan att visa och dölja små knappar för att ta bort respektive befintligt menyalternativ. Klicka på varje knapp för de rubriker och funktioner som ska tas bort från menyn.

Återställ till standard

Tryck på knappen Återställ till standard för att återställa administrationens huvudmeny till de ursprungliga inställningarna. Uppsättningen aktiverade rubriker och funktioner kommer då att motsvara de alternativ som är standard, t.ex. som när ett Nytt företag skapas.

Standarduppsättningen av administrationens huvudmeny innehåller alltid alla tillgängliga administrativa rutiner i Winbas. Därför kommer återställ till standard att innebära att alla funktioner blir tillgängliga i ett befintligt företag.

 

  Flikar på menyn Via Ta bort alternativ Tillgängliga funktioner Rubriker Anpassa menyn Numrera funktioner Återställ till standard