Översikt Inställningar Administration

Winbas hjälp

Översikt Arkivmeny

Inställningar som görs i Inställningar Administration gäller alla användare i det aktiva företaget.

 • Klicka på ett menyalternativ för hjälp om avsnittet

 

Sätt standardinställningar

Det första som görs innan man börjar använda Winbas är att registrera de inställningar som ska gälla för administrationen.

Det är viktigt och underlättar mycket om uppgifterna i Allmänt, Kunder, Produkter, Order och Leverantörer fylls i korrekt.

 

 

 

Projekt och Transporter

För de företag som använder projekt och registrering av transportsedlar ska även uppgifterna på Projekt och Transporter registreras.

 

Rättigheter

Det är endast Supervisor eller användare med WB Rättigheter som har tillgång till alternativen i Inställningar Administration.

 

 

 

 

 

Anpassa Menyalternativ

Under Inställningar Administration återfinns även alternativet Anpassa Menyalternativ. Funktionen används för att anpassa huvudmenyn i administrationen till att innehålla de alternativ som varje företag använder och att menyn blir lätt överskådlig, logisk och enkel att arbeta med.

 

  Inställningar Allmänt Inställningar Kunder Inställningar Produkter Inställningar Order Inställningar Leverantörer Inställningar Projekt Inställningar Transporter Anpassa Menyalternativ Inställningar Blanketter