Inställningar Order

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Order

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Innan order och fakturor börjar registreras i Winbas är det nödvändigt att uppgifterna i Inställningar Order är ordentligt ifyllda. Inställningarna i avsnittet berör främst Offertregistrering, Order / faktura, Serviceorder och Kassa.

Inställningar Order finns i Arkiv - Inställningar Administration och är uppdelad på ett antal flikar och knappar.

I fliken huvudinställningar görs viktiga inställningar avseende konton, momssatser, avgifter och varningar.

Övriga nödvändiga alternativ om exempelvis byten av kunder och ordertyper samt valutainställningar och blanketter görs under följande flik:

Förslag om bl.a. uppgifter som automatiskt föreslås vid orderregistrering:

Alternativ för hur leveranstid ska hanteras samt inställningar för delleverans och leveransplanering:

Serviceorder är en rutin utformad för de företag som utför reparationer och service. Om serviceorder används, gör nödvändiga inställningar under fliken:

Alternativen i avsnittet Kassa berör dels funktionaliteten i själva rutinen Kassa, samt kassahantering och snabbregistrering i Order / Faktura.

För hantering av ordertyper och nummerserier för order och fakturor välj knappen Ordertyper.


Det är endast användare Supervisor eller användare med WB Rättigheter som har rättigheter att göra dessa inställningar.