Översikt Inställningar i Winbas

Winbas hjälp

Beskrivning av olika typer av inställningar och deras påverkan på skilda nivåer i Winbas.

I stora drag finns fyra olika typer av inställningar i Winbas. Dessa typer av inställningar representerar verkan i olika nivåer beroende på sammanhanget.

Systeminställningar

Dessa inställningar gäller på systemnivå, d.v.s. för hela systemet i alla sammanhang. Denna typ av inställningar gäller oavsett vilket företag som är aktivt, eller vilken användare som är inloggad.

Inställningar i företaget

De flesta inställningar gäller för det aktiva företaget, t.ex. inställningar för konton som alltid följer företagets kontoplan. Dessa inställningar gäller då för alla användare som använder detta företag.

Följande är exempel på inställningar som görs på företagsnivå:

När det gäller Inställningar Bokföring kan man även notera att vissa inställningar även gäller per räkenskapsår. D.v.s. per företag och räkenskapsår, oavsett användare.

Inställningar för användaren

Vissa inställningar gäller enbart för den användare som för tillfället är inloggad. Användarens identitet bestämmer då vilka inställningar som aktiveras eller sparas till nästa gång. Denna typ av inställningar gäller för alla företag.

Notera att personliga inställningar kan sparas dels automatiskt i själva sammanhanget, eller att egenskaper anges via dialogen Inställningar för användare.

Inställningar för datorn

Inställningar för hårdvaruutrustning kopplad till en viss dator såsom en kassaterminal görs för respektive dator. Denna typ av inställningar kan t.ex. handla om datorns portar mot kvittoskrivare, kassalåda eller kunddisplay, samt eventuell kortbetalning kopplad till en viss terminal.