Inställningar Produkter

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Produkter

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

De uppgifter som finns i Inställningar Produkter använder Winbas när nya produkter och produktgrupper registreras, vid lagerhantering, orderregistrering och registrering av beställning till leverantör. Därför ska man fylla i uppgifterna så att de stämmer med den egna administrationen innan de olika rutinerna börjar användas.

Inställningar Produkter återfinns under Arkiv - Inställningar Administration och är uppdelad i flikar.

När nya produkter registreras används ett antal standardvärden, förändring av dessa standardvärden görs under fliken:

Nya produktgrupper registreras med ett antal konton såsom försäljningskonton och konton för rabatt och internuttag. Förslag av dessa konton vid ny produktgrupp anges under fliken:

Alternativ för lagerplatser, hantering av rabatter och strukturer finns under fliken:

Inställningar för alternativa produktnummer, enhetsantal eller bilder och dokument angivna på produkter, samt inställningar för intrastat görs under fliken:

Inställningar som berör Beställning och Inleverans återfinns under:

För inställningar avseende avrundning och noggrannhet vid lagring och användande av inpriser respektive utpriser väljs fliken:


Det är endast användare Supervisor eller användare med WB Rättigheter som har rättigheter att göra dessa inställningar.