Produkter - Anpassa rubriker för dokument

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Produkter
Inställningar Produkter - Övriga inställningar

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Produkter - Övriga inställningar

Hittas under

Produkter - Bilder

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Användare med WB-rättigheter kan välja vilka rubriker och filter som ska användas när bilder och dokument kopplas till produkter i produktregistret.

Antingen väljs funktionen via Inställningar för produkter i avsnittet Övriga inställningar, eller direkt från produkter efter att knappen Bild har valts.

Rubriker för typ av dokument. För att underlätta hanteringen för bilder och dokument relaterade till produkterna kan relevanta rubriker anges för varje typ av dokument. På detta sätt kan man lättare avgöra vilken typ av information man har kopplat till en angiven position.

Filter för dokumentformat. När en ny fil ska väljas in på produkten föreslås normalt bildfiler som standard, genom att ange ett annat Filter, kan t.ex. PDF eller andra filtyper väljas som standardalternativ associerat till den aktuella positionen. Detta innebär att när dialogen för att öppna fil som ska kopplas till produkten väljs, kommer den enbart att visa filer av typen som har angivits i Filter.

Tillsammans med angivet filter, t.ex. *.pdf, finns alltid alternativet Alla filer (*.*) tillgängligt i de fall man behöver välja ett annat typ av dokument i dialogens fält för filformat.

Förslag till filter. Genom att trycka knappen pil-ner vid inmatningsfältet, visas ett antal förslag till de vanligaste formaten. Välj antingen ett av förslagen, eller skriv in ett eget filter, t.ex. *.wav för ljudfiler eller *.psd för bilder från Photoshop.

Ej till webshop. Alternativet Ej till webshop kan väljas för att exkludera bilder och dokument från webshopen. Om filtret EW - Ej till webshop väljs på en position kommer filer lagrade i positionen inte att skickas till shopen.

Detta kan då gälla interna dokument och ritningar som inte ska visas i shopen tillsammans med andra bilder och dokument. När filtret EW används för att välja in filer på produkter kommer dialogen att visa alla typer av filer (*.*).

Föreslå mapp. En standardsökväg kan också anges för varje filtyp. Denna kan användas när olika typer filer är placerade i olika mappar. Den aktuella mappen kommer automatiskt att föreslås i dialogen, vilket då underlättar valet då man inte behöver bläddra fram till mappen i filsystemet.


Se även: