Inställningar Kunder

Winbas hjälp

Översikt Inställningar Administration

Hittas under

Arkiv - Inställningar Administration - Kunder

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Uppgifterna i Inställningar Kunder avser registrering av kunder och löpande reskontrahantering. Inställningar Kunder finns i Arkiv - Inställningar Administration och är uppdelad i flikar.


Vid registrering av nya kunder sätts ett antal standardvärden, förändringar av dessa standardvärden görs under fliken:

Inställningar som berör den löpande reskontrahanteringen som registrering av kundfakturor och inbetalningar:

Inställningarna under fliken Huvudinställningar berör funktioner inom:

Hantering av krav och räntefakturering görs inställningar under fliken:

T.ex. följande funktioner berörs av inställningar för kravhantering och räntefakturering:

Inställningar vid bokföring via integration avseende skapandet av verifikationer i bokföringen och förslag på tillhörande verifikationsnummerserier ställs in under följande flik:


Det är endast användare Supervisor eller användare med WB Rättigheter som har rättigheter att göra dessa inställningar.