Fakturaregistrering

Winbas hjälp

I Fakturaregistrering registreras kundfakturor direkt utan att någon order tidigare har registrerats i systemet. Rutinen används t.ex. när man börjar använda Winbas, ej reglerade kundfakturor registreras och man får en aktuell kundreskontra. Möjlighet finns också att ta fram befintliga registrerade fakturor och se fakturauppgifter samt kontering.

Registrera faktura

Ta fram kund genom att ange kundens nummer eller använd söklistan. Registrera fakturauppgifterna i respektive fält.

Fakturadatum

Om ett intervall för Fakturadatum inom intervallet har angivits i Inställningar Kunder och fakturadatum ligger utanför det angivna intervallet ges ett meddelande om detta och registrering kan då inte fortsätta med detta datum. Notera att fakturadatum inte heller kan registreras på en stängd bokföringsperiod.

Förfallodatum

Förfallodatum föreslås automatiskt med hänsyn till fakturadatum och det betalningsvillkor som finns angivet på kunden.

Kommentar

Det finns möjlighet att ange en kommentar på fakturan i samband med registrering. Texten kan i det fallet gälla anledningen till att fakturan registreras separat i reskontran, eller annan information om t.ex. betalning.

Kommentaren är på ett obegränsat antal tecken, vilket betyder att den kan fyllas på med olika typer av information. Om kommentaren inte är synlig, öka fönstrets storlek i höjdled.

Uppdatera kundstatistik

Markeras alternativet Uppdatera statistik kommer periodstatistiken att uppdateras på kunden och visas vid utskrift av Försäljningsstatistik.

Spara

När knappen <F7 Spara> väljs, sparas fakturan och man kommer till kontering av faktura. Winbas konterar alltid fakturabeloppet på rad 1 automatiskt. Det konto som används för kundfordran finns registrerat på kunden i kundregistret. Om man har angivit moms och öresutjämning på första sidan konteras detta också automatiskt. De kontonummer som används för moms och öresutjämning hämtas från Inställningar Order. Systemet föreslår på nästa rad ett kontonummer som nettobeloppet ska konteras på. Det kontonummer som föreslås hämtas från Inställningar Kunder, Försäljning vid fakturaregistrering under fliken <Huvudinställningar>.

Sedan fakturor registreras kan ett bokföringsunderlag skrivas ut via utskriften Fakturajournal i Utskrifter Administration.

Ändringar i registrerad faktura

Det går inte att förändra några data på en befintlig faktura i Fakturaregistrering, då knappen Spara inte är tillgänglig vid befintlig faktura. Önskar man att förändra någon av uppgifterna förfallodatum eller kravkod, finns möjlighet att göra detta i Kunder - knappen <F6 - Fakturor>. Man kan emellertid ändra status för en betald faktura, d.v.s. backa en utförs betalning.

Selektering på fakturor

I Fakturaregistrering finns också möjlighet att utföra selektering på tidigare registrerade fakturor i hela kundreskontran. Selektering kan då ske på t.ex. Fakturanummer, Fakturadatum eller Förfallodatum, eller ett registrerat belopp i fakturan.

Granska faktura

När en kund har angivits visas kundens alla fakturor i skärmlistan. Där ser man bl.a. om faktura är betald och fakturans betaldatum. Genom att markera en faktura visas alla uppgifter i de olika fälten och man kan dessutom välja knappen <F6 Kontering> och se hur fakturan har konterats vid försäljning och eventuell betalning.

Det är möjligt att granska fakturablankett på bildskärm genom att dubbelklicka på en faktura i skärmlistan, alternativt högerklicka och välja alternativet i snabbmenyn. Det finns även möjlighet att granska fakturablankett via Utskrifter Administration.