Utskrifter Administration - Försäljningsstatistik

Winbas hjälp

Utskrifter Administration

Försäljningsstatistiken för kunder baseras på den periodstatistik som har ackumulerats med avseende på de statistikperioder som finns registrerade.

Urval och utseende

Periodstatistiken skrivs ut med maximalt 12 perioder om ingen fr.o.m. period har angivits med avslut på den angivna t.o.m. perioden. Förslaget som visas i urvalet baseras på den sista registrerade statistikperioden.

Utöver standardintervallen Grupp och Period, kan eget urval göras på valfritt begrepp i kundregistret. Använd det egna urvalet för att ange ett intervall för ett fält som inte är ett standardalternativ, såsom ett visst projekt eller en säljare på kunden.

Sortering

Sorteringen för utskriften är per kundernas Grupp och Söknamn som standard. Uppdelning sker då per grupp med gruppens benämning och delsumma efter varje grupp.

Sortera per Nummer innebär att sortering sker på kundnummer, eventuellt uppdelad per kundgrupp. Nummer kan då också väljas in i rapportens design.

Sortera per Söknamn är standardalternativet som innebär sortering på kundens söknamn.

Sortera på omsättning fallande betyder att rapporten kommer att visa den kund som har högst ackumulerad omsättning under perioden överst i listan. Om Uppdelad per grupp också används, kommer den kund med högst omsättning inom gruppen att visas först. Därefter visas resterande kunder med omsättning i fallande ordning med avseende på ackumulerad omsättning för perioden.

Uppdelad per grupp. I de fall indelning i grupp inte är intressant kan krysset Uppdelad per grupp väljas bort. Hela rapporten sorteras då på nummer eller namn.

Enbart med omsättning i perioden. Använd alternativet för att begränsa rapporten till enbart kunder som har köpt inom perioden, t.ex. vid stora kundregister där försäljning inte skett på alla kunder inom vald period.

Önskas en eventuell annan sortering eller olika slag av summeringar, hänvisas till utskrift till Excel för vidare bearbetning.

Tips. Om kolumnerna med summorna är för täta vid 12 perioder i en liggande A4, välj en mindre teckenstorlek för rapporten. Använd kanske även funktionen Varannan rad med bakgrund för ökad läsbarhet.

Om statistikperioder inte finns registrerade i det periodintervall som anges vid t.ex. årsskifte, kommer periodstatistik inte att kunna visas för det valda intervallet. I detta fall måste först statistikperioder registreras och därefter korrigering utföras via Återskapa statistik.

Meddelande i statusraden vid utgångna statistikperioder.

Periodstatistik över flera år till Excel

Normalt inkluderar rapporten 12 kolumner för årets månader som får plats i en liggande A4 tillsammans med övriga kolumner. Om utskriften skrivs till Excel kommer istället alla perioder i intervallet att upptas i rapporten. T.ex. 24 perioder om innevarande år och föregående år samtidigt väljs som intervall.

Fr.o.m. period

T.o.m. period

202201

202312 

Två hela år skrivs till Excel.

På detta sätt kan jämförelser eller vidare summeringar göras baserat på motsvarande perioder tidigare år. Ett större antal perioder kan också lämpa sig bättre som utskrift till Excel i de fall veckoperioder används och redovisade perioder alltså blir fler.

Notera att om urvalet är flera perioder vid utskrift till till bildskärm / skrivare, kommer summering av ackumulerat per kund enbart att göras på de perioder som visas i rapporten, d.v.s. normalt 12 perioder. Statistik som löper över flera år ska alltså alltid skrivas till fil (Excel), där alla kolumner kommer med.

Säljare till Excel

När Försäljningsstatistik skrivs till fil kommer också ansvarig säljare på kunden att inkluderas i filen tillsammans med kundgrupp och övriga uppgifter. Använd kolumnen t.ex. för att sortera varje säljares kunder och kanske även jämföra med en tidigare period, t.ex. i föregående år om periodstatistik över flera år till Excel utförs.

Land till Excel

Vid utskrift till fil kommer även kundens landskod att specificeras. Landskod i filen kan t.ex. användas i pivottabeller med uppdelning av försäljning till olika länder.


Korrigering

För korrigering av periodstatistik t.ex. i samband med förändrade perioder, se avsnittet: