Design av listor - Fält i Utskrifter Administration

Winbas hjälp

Förteckning över fält - Översikt

  Utskrifter Administration

Förteckning över fält som används vid design och utskrift av listor och rapporter från Utskrifter Administration i avsnittet Kunder / reskontra.

Fältnamn

Beskrivning

Kundutskrift

Kundutskrift

Nr

Kundnummer.

Söknamn

Kundens söknamn registrerat i Kunder.

Namn

Kundens namn.

Referens

Huvudreferens angiven på kunden.

Besöksadress

Besöksadress.

Adress

Utdelningsadress.

Postadress

Postnummer och ort.

Orgnummer

Kundens organisationsnummer.

Telefon

Telefonnummer.

Telefax

Faxnummer.

Grupp

Kundgrupp.

Bankgiro

Nummer vid bankgirobetalning.

Postgiro

Nummer vid postgirobetalning.

Fordrankonto

Konto i kontoplan för kundfordran.

Resenhet

Uppföljning på resultatenhet.

Senasteförsdat

Senaste försäljningsdatum på kunden.

Köptack

Sålt i SEK innevarande år.

Köptfår

Sålt i SEK föregående år.

TBack

Ackumulerat täckningsbidrag innevarande år.

TBfår

Ackumulerat täckningsbidrag föregående år.

Signaltext

Signaltext vid exempelvis Order / faktura.

Kommentar

Valfri kommentar på kunden.

Betvillkor

Betalningsvillkor.

Fakturakund

Eventuellt Fakturakundnummer.

Verkl-kreditdgr

Statistisk summering av kreditdagar.

Verkl-antkrav

Högsta krav i samband med Krav / Kontoutdrag.

Trpsätt

Transportsätt.

Levvillkor

Leveransvillkor.

FastLeveransadress

Leveransadress som föreslås vid t.ex. Order / faktura.

Kundfordran

Kundfordran fakturering / inbetalning.

Kreditgräns

Kreditgräns vid varning om Överskriden kreditgräns.

Förskott

Eventuellt förskott som reduceras automatiskt när betalningssättet förskott anges vid inbetalning.

Specialprislista1

Kundunik Specialprislista.

Specialprislista2

Prioriterad kundunik specialprislista.

Generellrabatt

Generell rabatt för kunden.

Nästabesök

Nästa besök vid Besöksplanering.

Besökdagar

Besöksintervall vid Besöksplanering.

Säljarkod

Säljare på kunden.

Prislista

Produktens prislista 1 till 9.

Landskod

Landskod som används vid kundorder.

Valutakod

Valutakod som föreslås vid kundorder.

Språkkod

Språkkod som bl.a. styr utseendet på blanketter vid kundorder.

Spärrad

Kunden är spärrad (J/N).

Restorderkod

Kunden kan delfaktureras (J/N).

Autogirokod

Använd Autogiro (J/N).

Faktavg

Använd faktureringsavgift (J/N).

Kravbrev

Använd Krav / kontoutdrag (J/N).

Räntefaktura

Kunden är föremål för räntefakturering (J/N).

Samfakturering

Samfakturering föreslås vid Order / faktura (J/N).

Fakturakod

Fakturakod för urval vid fakturering.

Momskod

Kundens momskod.

Öresutj.

Använd öresutjämning (J/N).

Fraktkundnr

Fraktkundnummer på fraktsedel.

Förändr.dat

Senaste förändringsdatum av kundkortet.

Projekt

Projekt kopplat till kund.

E-mail

Kundens e-mailadress.

Websida

Kundens adress på Internet (URL).

E-Blankett

Regler för distribution av elektroniska blanketter, E-Blanketter.

EDI-Kundnr

Kundnummer om EDI-fakturor skickas till kunden.

E-Lösenord

Lösenord vid e-handel och inloggning i webshop.

Ordertyp

Ordertyp som föreslås vid registrering av kundorder.

Distrikt

Gruppindelning relaterad till geografisk placering.

Försäljning

Kommentar vid försäljning som föreslås på kundorder.

Kampanjpris

Tillfällig specialprislista under en begränsad tidsperiod.

Frakt

Kunden är föremål för Fraktavgift vid försäljning (J/N).

Avgift

Kunden är föremål för Avgift vid försäljning (J/N).

Försäljningsstatistik

Innehåll

Försäljningsstatistik

Nummer

Kundnummer.

Kund söknamn

Kundens söknamn.

Period 1

Ackumulerad försäljningsstatistik inom perioden i urvalet, baserad på statistikperioder.

Period 2

""

Period 3

""

Period 4

""

Period 5

""

Period 6

""

Period 7

""

Period 8

""

Period 9

""

Period 10

""

Period 11

""

Period 12

""

Ackumulerat

Ackumulerad summa av ingående perioder.

Kundreskontra

Innehåll

Kundreskontra

Fakturanr

Fakturanummer.

Faktdat

Fakturadatum.

Förfdat

Förfallodatum.

Betdat

Betalningsdatum.

Fbelopp SEK

Fakturabelopp i systemvalutan (SEK).

Avdrag SEK

Avdraget belopp i SEK.

Bet belopp SEK

Betalt belopp i SEK.

Vkod

Valutakod.

Fbelopp

Fakturabelopp i valuta.

Avdrag

Avdraget belopp i valuta.

Bet bel.

Betalt belopp i valuta.

Vdiff

Valutadifferens mellan faktura och betalning vid korrigerad valutakurs.

Saldo SEK

Fakturans saldo i SEK.

Saldo

Fakturans saldo i annan valuta

Kravkod

Antal krav som har skickats på fakturan.

Land

Kundens landskod.

Fakturajournal

Innehåll

Fakturajournal

Rad

Bokföringsunderlagets radnummer.

Text

Text från faktura, betalning eller kontots benämning i sammandraget.

Konto

Konto från kontoplan.

R.enhet

Eventuell resultatenhet.

Projekt

Eventuellt projekt.

Sep.deb

Projekt separatdebiteras (J/N).

Specifikation

Specifikation.

Debet

Debetbelopp.

Kredit

Kreditbelopp

Antal

Eventuellt antal.

Räntetransaktioner

Innehåll

Räntetransaktioner

Fakturanr

Räntetransaktionens fakturanummer som har skapats automatiskt i samband med Inbetalningar när faktura betalats försent, alternativt manuellt registrerad transaktion.

Löpnr

Transaktionens löpnummer per kund.

Vkod

Fakturans valutakod.

Förf.datum

Fakturans förfallodatum.

Bet.datum

Fakturans betaldatum.

Betalt belopp

Betalt belopp som ligger till grund för räntebelopp.

Ränta %

Dröjsmålsränta från inställningar kunder, fakturan eller manuellt ändrad på transaktionen.

Ant dgr

Antal dagar efter förfallodatum.

Räntebelopp

Räntebelopp i valuta baserat på beloppet, räntesatsen och antal dagar enligt 360 dagar.

Rbelopp SEK

Räntebeloppet omräknat i SEK.

Besöksplanering

Innehåll

Besöksplanering

Nr

Kundnummer.

Söknamn

Kundens söknamn i kundregistret.

Referens

Kundens huvudreferens.

Besöksadress

Besöksadress från kundregistret.

Utdelningsadress

Utdelningsadress från kundregistret.

Postadress

Postadress från kundregistret.

Telefon

Telefon från kundregistret.

Telefax

Telefax från kundregistret.

Nästa besök

Nästa besök ändras på kunden och uppdateras automatiskt via utskriften.

EU-rapporter

Innehåll

EU-Rapporter

Intrastat införsel

Blankettens har en fast design, Fältet Intrastat införsel används för att sätta t.ex. teckensnitt på blanketten.

Intrastat utförsel

Blankettens har en fast design, Fältet Intrastat utförsel används för att sätta t.ex. teckensnitt på blanketten.

Periodisk sammanställning

Blankettens har en fast design, Fältet Periodisk sammanställning används för att sätta t.ex. teckensnitt på blanketten.

Se även:

  Produkter / lager Order / fakturering Leverantörer / reskontra Projektuppföljning