Order - Varningen Överskriden kreditgräns

Winbas hjälp

Dialoger och Inställningar i Order / faktura

Aktivering

Varning om Överskriden kreditgräns aktiveras om Inställningar OrderVarning om överskriden kreditgräns är satt till ja. Detta är enbart en varning, vilket innebär att registrering fortfarande kan fortsätta på kunden i fråga.

 

När visas varningen

Varningen visas om kundfordran på den aktuella kunden tillsammans med den totala ordersumman i inneliggande order på kunden överskrider kreditgränsen angiven på kunden i Kunder. Ordersumman används beroende på inställningen Inkludera inneliggande order.

Vad visar varningen

Kreditgräns

Utöver den aktuella kundens nummer och namn visas det totala kreditbeloppet och kreditgränsen angiven på kunden. Dessutom visas differensen mellan dessa båda, alltså hur mycket kreditgränsen är överskriden med.

 

Kreditbelopp

Kreditbeloppet som visas är summan av kundfordran och inneliggande order, varför själva beloppet i inneliggande order även presenteras i dialogen beroende på inställningen Inkludera inneliggande order.

 

 

 

Fakturakund

Om en fakturakund är angiven på en kund som används i t.ex. Order / faktura visas varningen istället på grundval av fakturakundens kundfordran och kreditgräns, eftersom det är denna kund som kommer att registreras i reskontran. Detsamma gäller inneliggande order, som då istället representerar ordersumman på fakturakunden, d.v.s. alla order på kunder med denna fakturakund (om inte enskild order har förändrats med avseende på fakturakund).

 

Inkludera inneliggande order

Beroende på inställningen Inkludera inneliggande order i Inställningar Order baseras beräkningen av kreditbeloppet på både kundfordran och ordersumman för kunden eller fakturakunden omräknat till systemvalutan (SEK).

Genom att avmarkera inställningen (som är standard), ges möjlighet att koppla bort ordersumman från beräkningen som ligger till grund för varningen.

Anpassa utseende på varningen

Varningen kan visas antingen som dialogruta med OK-knapp eller i Winbas statusrad beroende på inställningar gjorda i avsnittet Anpassa varningar och signaler.

Varningen Överskriden kreditgräns kan visas som informationsruta i statusraden samtidigt som registrering fortsätter.

Spärra registrering vid varning

Spärra vid varning

Om alternativet Spärra vid varning är angivet i inställningar för order, kommer registrering inte att kunna fortsätta och order inte kan sparas på kunden när kreditgränsen har överskridits. Kunden kommer alltså att hanteras på samma sätt som om den vore Spärrad.

 

Tillåt kontantförsäljning

Inställningen Tillåt kontantförsäljning på spärrad kund styr om en kund ska kunna handla kontant, även om denna är spärrad genom varningen. För att kontant betalning ska kunna ske på spärrad kund med denna inställning krävs då också att kontanthandel är aktiverad med betalningsvillkor kontant i inställningar för kassa.

Spärra varning per kundgrupp

Istället för att spärra vid varning generellt för alla kunder kan spärren istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärren vid varning om överskriden kreditgräns sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order. På detta sätt kan olika regler användas för de stora kedjorna med många fakturor, jämfört med mindre kunder.

Spärr vid varning kan upphävas av administratör

Om försäljningen inte handlar om en kontantförsäljning i samband med inställningen Tillåt kontantförsäljning kan spärren upphävas enbart av administratör i systemet. Försäljning till den aktuella kunden kan då alltså enbart göras av administratör som godkänner dialogen.