Systemvaluta

Winbas hjälp

Normalt sker redovisning och omräkning vid utrikes handel till SEK - svenska kronor. Det finns även möjlighet att använda annan systemvaluta, såsom exempelvis EUR (euro). Systemvalutan ska liksom andra valutor alltid finnas i valutatabellen.

Byte av valuta

Byte av valuta sker normalt i nytt företag innan transaktioner har registrerats. Om transaktioner finns i ett befintligt företags bokföring och reskontror måste specialrutiner användas för att konvertera data till den nya valutan. Kontakta Winbas Support om byte av valuta i befintligt företag kan komma att bli aktuellt.

Inställningar Allmänt

Byte av företagets valuta görs i Inställningar Allmänt och kräver då rättigheter på administratörsnivå.


Se även: