Valutatabell - Omvänd valutatabell

Winbas hjälp

Valutatabell

Via Inställningar Allmänt kan man ändra sättet främmande valutor presenteras och registreras i valutatabellen och innebär att valutakurser kan visas i systemet på det sätt som är lämpligast i förhållande till den egna systemvalutan.

Inställningen används främst när man använder systemvalutan EUR.

Värdet av annan valuta i systemvalutan

Normalt registreras kurser i valutatabellen baserat på värdet av den andra valutan i systemvalutan (SEK). T.ex. kanske en euro är värd 9,365 kronor vilket då också anges som att EUR är värd 9,365 SEK i valutatabellen.

Normalt används alltså alternativet Värdet av annan valuta i SEK och systemet visar vad t.ex. vad EUR är värd i kronor. I detta fall är man alltså intresserad av värdet på den främmande valutan i förhållande till den egna.

Värdet av systemvalutan i annan valuta

Genom att vända valutatabellen anges istället värdet av den egna valutan mot den andra valutan. I exemplet ovan kommer då en SEK att vara värd 0,107 EUR (1 / 9,365).

Detta alternativ används främst när systemvalutan inte är SEK, utan t.ex. när systemvalutan är EUR.

I detta läge är värdet på den egna valutan i förhållande till den främmande då kanske mer intressant eftersom kurser i EUR ofta presenteras på detta sätt.

Systemets valuta är EUR och värdet av 1 EUR anges i valutatabellen.

Exempel systemvaluta SEK - Svenska kronor

Inställning

Valutakod

Benämning

Kurs

Annan valuta i SEK

EUR

Euro

9,365

Annan valuta i SEK

DKK

Danska kronor

1,256

Annan valuta i SEK

GBP

Brittiska pund

11,879

SEK i annan valuta

EUR

Euro

0,107

SEK i annan valuta

DKK

Danska kronor

0,796

SEK i annan valuta

GBP

Brittiska pund

0,084

Exempel systemvaluta EUR - Euro

Inställning

Valutakod

Benämning

Kurs

Annan valuta i EUR

SEK

Svenska kronor

0,107

Annan valuta i EUR

DKK

Danska kronor

0,134

Annan valuta i EUR

GBP

Brittiska pund

1,267

EUR i annan valuta

SEK

Svenska kronor

9,365

EUR i annan valuta

DKK

Danska kronor

7,457

EUR i annan valuta

GBP

Brittiska pund

0,789

Försäljning och reskontror

Om inställningen omvänd valutatabell används kommer kurser att registreras på detta sätt i hela systemet. Liksom vid registrering i själva valutatabellen kommer inställningen även att presentera och registrera kurser på motsvarande sätt vid beställning, försäljning och reskontror.

Detta t.ex. vid angivelse av betalt belopp i systemets valuta och därmed den automatiska framräkningen av valutakursen vid avbokning av leverantörsfaktura.

Utöver i Valutatabell kommer valutakurser att registreras enligt den inställda modellen i t.ex. följande funktioner i systemet:

Kundreskontra

Produkter / lager

Order / fakturering

Leverantörsreskontra

Kundfaktura

Beställning

Offertregistrering

Leverantörsfaktura

Kundinbetalning

Inleverans

Order / Faktura

Avbokning

Serviceorder

Kassa

Till detta kommer ett antal skärmlistor och söklistor som kommer att visa valutakursen enligt inställningen i de fall kolumn med valutakurs är inställt i listan.

Inställningens påverkan

Notera att inställningarna Värdet av annan valuta i systemvalutan och Värdet av systemvalutan i annan valuta vid omvänd valutatabell inte påverkar den bakomliggande matematiken i systemet eller datalagringen i databasen. Detta till skillnad från de flesta andra inställningar som t.ex. inställningen för själva systemvalutan. Inställningen kan därför när som helst förändras efter en tids körning med t.ex. systemvalutan EUR.


Se även: