Kundgrupper

Winbas hjälp

Registrering av de olika kundgrupper man avser att använda för att gruppera kunder. Ange sedan vid registrering av kunder den grupp som kunden tillhör. När en kundgrupp har registrerats i Kundgrupper kan den väljas från ett sökregister i olika situationer där kundgrupp ska anges.

Genom att klicka på knapplistan till vänster i skärmlistan, eller trycka pil-höger, kommer registrerade kunder att visas på den kundgruppen. Om inställningen Visa enbart aktiva i söklistan är aktiverad, kommer enbart aktiva kunder att visas även i knapplistan.

Spärra varningar vid försäljning per kundgrupp

Istället för att spärra vid varningar generellt för alla kunder kan spärrar istället sättas på kunder i vissa kundgrupper. Spärrar vid varning om förfallna fakturor och överskriden kreditgräns sätts då på kundgruppen istället för i inställningar för order.

På detta sätt kan olika regler användas för de stora kedjorna med många fakturor, jämfört med de mindre kunderna. Tryck Pil-ner för att spärra vid varningar för kundgrupper.

Utskrifter och rapporter per grupp

Vid ett antal utskrifter och rapporter, t.ex. Försäljningsstatistik är det möjligt att göra ett urval på kunder enligt begreppet grupp, eller att få en utskrift uppdelad gruppvis. Utskrifter som rör kunder och reskontra återfinns i avsnittet Utskrifter Administration.

Tips. För att skriva ut själva grundregistret Kundgrupper, högerklicka på listan med kundgrupperna och välj ett utskriftsalternativ.