Sökregister

Winbas hjälp

Inmatning vid fält som har ett bakomliggande register

Vissa fält har ett bakomliggande sökregister som man kan öppna och söka fram önskad post. Detta register öppnas med knappen pil-ner eller genom att välja <Alt+Pil ner> från tangentbordet.

WinBas00000104.gif

Finns ett värde i fältet före sökregistret öppnas, visas denna post i listan med avseende på värdet i fältet. Finns inget angivet, visas alltid listan från och med första posten.

Sökregister baserade på grundregistrets design

En skärmlista i ett grundregister designas med avseende på val av ett antal kolumner som ska ingå i listan. Rader har anpassats med avseende på villkor och satts till en valfri färg.

Listan för det bakomliggande registret öppnas sedan för registrering på ett annat ställe i Winbas. Sökregistret visar då innehållet enligt de inställningar som respektive användare har gjort beträffande kolumner och färgsättning på enskilda rader.

Exempel på sökregister som visar innehåll baserat på de valda fälten i grundregistrets fasta skärmlista.

Sökregister för exempelvis Konto visar de kolumner som är valda i design av skärmlista Kontoplan. Skärmlistan optimerar bredden på respektive fält, varför sökregistrets fält enbart antar nödvändig bredd av utrymmesskäl. Bredden på benämning blir inte bredare än den bredaste benämningen, även om den är designad bredare i själva skärmlistan.

Sortering

Skärmlistan kan sorteras stigande / fallande på valda kolumner och visar direkt eventuella förändringar som har skett i grundregistret.

Genom att först klicka på en kolumn visas listan sorterad i stigande ordning på den kolumn som har valts. Genom att klicka igen på samma kolumn sorteras listan i omvänd fallande ordning.

Registrering med bakomliggande sökregister

Genom att öppna en skärmlista med ett register såsom kontoplan kan man normalt skriva in början av t.ex. kontonumret och på detta sätt söka på begreppet i listan.

Som ett komplement till att först öppna listan med konton och sedan skriva in början av kontonumret, kan man först skriva in inledningen av kontonumret i fältet vid registrering och sedan fälla ner listan och därmed få den aktuella kontogruppen aktiverad i listan.

Selektera i designat sökregister

  1. Funktionen för selektering syns inte från början utan aktiveras genom att del av benämning börjar skrivas. Skrivs text, d.v.s. alfanumeriska tecken aktiveras funktionen för selektering avseende benämning. Skrivs däremot siffror som t.ex. representerar konto eller del av kontonummer stegar listan till det aktuella kontot.

  2. Efter texten är skriven trycks Enter för att utföra selektering enligt den principen del av benämning.

  3. Skriv sedan del av kontonummer för att gå till kontot.

  4. Trycks Escape efter att selektering har utförts, återställs listan till att visa alla poster.

  5. Skrivs text, aktiveras funktionen igen.

Övriga snabbtangenter är enligt standard för funktionstangenter: