Åkare / fordon

Winbas hjälp

Översikt Transporter

I Åkare / fordon registreras de fordon som registreringen av transportsedlar omfattar samt de åkare som äger dessa fordon. Åkare behöver man endast om Winbas skall hantera åkaravräkning.

Nummer och Benämning

Fordonsnummer kan vara alfabetiska d.v.s. man kan mycket väl använda registreringsnummer som fordonets nummer. Ange därefter fordonets namn. Benämningen är en ren intern benämning som inte kommer ut på fakturan.

Resultatenhet eller Projekt

Om fordonet i fråga är Ert eget så kan Ni här koppla alla intäkter på fordonet till en resultatenhet eller projekt. På detta sätt skapas en uppföljningsmöjlighet i redovisningen där intäkterna bokförs på fordonets resultatenhet/projekt. Samt när kostnader uppkommer så kan Ni genom leverantörsreskontran bokföra kostnaderna för fordonet på liknande sätt och härigenom få en ekonomisk uppföljning på fordonet.

Egna reparationer samt övriga interna kostnader/intäkter som kan uppstå kan Winbas hantera på olika sätt i redovisningen. Målsättningen är ju att få en total ekonomisk uppföljning över fordonet. Hur interna kostnader/intäkter kan hanteras bör Ni ta med någon av våra utbildare då detta kan göras på flera olika sätt.

Detta är de uppgifter som Winbas behöver vid eget fordon. Vi skall nu fortsätta med de uppgifter och rutiner som behövs om ni avser att använda Winbas avräkningsförfarande.

Provision%

Denna procentsats föreslås vid registrering av transportsedlar. Givetvis kan man vid registreringen ändra den föreslagna procentsatsen.

Leverantörsnr

Åkaren som läggs upp behöver även läggas upp i leverantörsreskontran. Du anger sedan här vilket leverantörsnummer åkaren på leverantörskortet. För att skapa en koppling mellan åkaren och dennes fordon, så anges samma leverantörsnummer på fordonen då de läggs upp. Det har nu skapats en koppling mellan åkare och dennes fordon som används vid senare tillfälle då avräkning skall ske och skrivas ut, samt då ev. utbetalning av avräknade medel skall ske. Winbas använder sig av leverantörsreskontran för utbetalning av dessa pengar.

Utbetalas

Detta fält skall markeras om åkaren skall betalas avräknade medel. Alternativet till Utbetalas kan istället vara att en avräkning används som avstämning mot en faktura som åkaren skickar till er. Om utbetalas inte är aktiverat kommer inte leverantörsfaktura att skapas på leverantören i samband med skapande av leverantörsfakturor vid definitiv avräkning.

Ingående saldo och Period

Dessa fält uppdateras med automatik om avräkningen slutar på ett negativt belopp. Beloppet ligger sedan som ingående saldo för nästa avräkning. Skulle åkaren betala tillbaka ett ev. underskott så bör Ni gå in och nolla dessa fält.

Direktutskrift

Genom att markera en åkare och dennes fordon kan man skriva ut en avräkning av den äldre typen för just denna åkare vilket idag ett tämligen ovanligt arbetssätt. I stället bör en s.k. blankettavräkning skrivas ut. Under knappen direktutskrift återfinns dessutom alla andra funktioner och utskrifter som är förknippade med en avräkning som exempelvis bokföringsjournal och leverantörsfakturor.

Markera alla

För att utföra en eller flera operationer på alla åkare och fordon i menyn Direktutskrift använd knappen Markera alla i fönstrets statusrad.


Läs mer om avräkning i avsnittet: