Översikt Transporter

Winbas hjälp

Avsnittet för transporter berör främst åkerier och andra transportföretag. För övrig beskrivning om inställningar och alternativ, se följande avsnitt:

Funktionerna finns vid installation i administrationens huvudmeny under fliken Övrigt, och kan vid behov väljas in knappraden eller läggas ut på Winbas Skrivbord.

Åkare / Fordon används för registrering av de fordon eller maskiner som utför arbetet samt de åkare som äger fordonen.

Direktutskrift från Åkare / fordon innebär att olika rapporter och andra rutiner såsom bokföringsjournaler, skapande av leverantörsfakturor kan utföras.

Transportsedlar Transaktioner registreras med avseende på transportsedlar, eller körsedlar för utförda uppdrag.

Transaktioner kan även skapas med automatik genom separata bokningssystem eller på elektronisk väg (Winbas samarbetar med ett antal olika boknings system). Dessa sedlar går sedan två vägar. Dels kan de faktureras samt även avräknas om avräkningshantering mot åkare används.

Avdrag Under avdrag registreras kostnader, förskott m.m. Dessa transaktioner betraktas som negativa på den avräkning som skrivs på per åkare. Först kommer utförda uppdrag, Transportsedlar och därefter kommer registrerade Avdrag. Nettoresultatet kan sedan betalas ut genom leverantörsreskontrans betalningsrutiner, t.ex. via Telebankgiro.

Möjlighet finns även att lägga upp s.k. fasta avdrag för avdrag som är återkommande såsom fast provision eller insatskapital. Dessa kan sedan skapas som avdrag på avräkningen genom utförande av fasta avdrag eller ränteberäkning.

Avräkningsperioder används för uppläggning av de perioder som verksamheten arbetar med. Detta kan vara veckoperioder, fjortondagars eller månadsperioder. Gäller enbart om avräkningshantering skall användas.

Littera eller arbetsplats som kanske är ett modernare uttryck, används ofta i entreprenadbranschen. Detta arbetsplatsnummer kan vara 30 tecken långt och används som fakturadelare, d.v.s. flera transportsedlar på samma kund delas upp per kund och littera i samfaktureringen.