Avräkningsperioder

Winbas hjälp

Översikt Transporter

I Avräkningsperioder registreras avräkningsperioder som sedan används vid t.ex. registrering av transportsedlar eller avdrag. När man sedan registrerar transportsedlar föreslås den avräkningsperiod som angivet datum infaller i.

Ange t.ex. avräkningsperiod 201701 för januari och registrera datum fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2017-01-31.

Exempel

Period

From datum

Tom datum

201712

2017-12-01

2017-12-31

201801

2018-01-01

2018-01-31

Vid registrering av transportsedel anges datum 2017-12-10 varvid avräkningsperiod 201712 föreslås. Detta även beroende på inställning avräkningsperiod eventuellt utförd i Inställningar för transporter.

Skapa avräkningsperioder automatiskt

När ett nytt år ska påbörjas kan nya avräkningsperioder för året behöva registreras. Istället för att registrera varje avräkningsperiod för det nya året manuellt, kan detta skötas automatiskt genom funktionen: