Registrering av datum

Winbas hjälp

Vid registrering av datum som enligt svensk standard för kort datumformat är på tio tecken enligt formatet åååå-mm-dd, behöver aldrig alla tecken anges.

Enbart de siffror som representerar dag behöver anges om t.ex. avsett datum är inom innevarande månad, angivet i systemdatum.

Exempel

Systemdatum är vid tillfället 2021-07-30.

För att registrera datum

Beskrivning

Ange

2021-07-01

Den förste i innevarande månad

1 eller 01

2021-07-21

Annan dag i månaden

21

2021-08-01

Dag i annan månad

801 eller 0801

2021-01-01

Dag i annat år

220101

Kalendern

Ett annat sätt att välja datum är genom att visa kalendern, exempelvis vid behov att relatera ett datum till en vecka eller en veckodag. Visa kalendern genom att klicka med musen på symbolen pil-ner vid ett datumfält, alternativt trycka alt+pil-ner eller mellanslag på tangentbordet när markören står i det aktuella fältet.

När kalendern visas, välj ett datum med musen eller med enter alternativt mellanslag, efter att någon av piltangenterna har använts.

Använd dessa tangenter om datum väljs från tangentbordet.

Tangent

Funktion

Pil vänster

Föregående dag

Pil höger

Nästa dag

Pil upp

En vecka bakåt

Pil ner

En vecka framåt

Page Up

Föregående månad

Page Down

Nästa månad

Mellanslag / Enter

Välj denna dag

Escape

Stäng utan att välja dag

Dagens datum vid tomt fält för inmatning blir således mellanslag - mellanslag, d.v.s. två mellanslag efter varandra. Det första för att aktivera kalendern och det andra för att välja dagens datum.


Se även: