Registrering av perioder

Winbas hjälp

Registrering av perioder sker enligt formatet ååååmm, med fyra siffertecken för året och två för månaden.

Oftast behöver inte alla tecken anges vid själva registreringen, då systemet själv kompletterar med året eller resterande del av året.

Enbart de siffror som representerar månaden behöver anges om t.ex. avsedd period är inom innevarande år, angivet i systemdatum.

Exempel

Systemdatum är vid tillfället 2022-07-18.

För att registrera period

Beskrivning

Ange

202207

Period i innevarande år

7 eller 07

202302

Period i annat år

302 eller 2302

Pil-ner vid period

Ett annat sätt att välja period är att välja knappen pil-ner till höger om fältet. När knappen väljs kommer en lista med perioder att visas. Visa listan genom att klicka med musen på symbolen pil-ner vid, alternativt trycka alt+pil-ner på tangentbordet när markören står i det aktuella fältet.

Funktioner kopplade till Winbas Bokföring kommer då att visa räkenskapsårets ingående perioder. I andra lägen visas registrerade statistikperioder, som t.ex. när produktstatistik ska skrivas ut, eller kalenderårets perioder.


Se även: