Ändra Systemdatum

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Ändra Systemdatum eller knappraden

Ändra systemdatum ändrar tillfälligt Winbas interna datum.

Vid t.ex. fakturering önskas eventuellt ett annat fakturadatum än dagens datum, och systemdatum ändras då före fakturering utförs. På alla listor och rapporter skrivs systemdatum ut. Vid bl.a. inleverans registreras systemdatum i statistiktransaktion.

Systemdatum ändras bara för den användare som gör ändringen. Avslutas Winbas när systemdatum är ändrat, återställs detta alltid till dagens datum (det datum som står inställt i Kontrollpanel, Datum/Tid) när Winbas öppnas igen.

Systemdatum kan ändras via Arkivmenyn eller genom att klicka direkt på bildskärmen längst till höger där systemdatum visas enligt knappradens standardinställningar. Systemdatum och tid visas endast om detta alternativ är valt i Systeminställningar.

Vid registrering av datum i används systemdatum för att föreslå dagens datum eller del av datum som inte har fyllts i.

Tidigare ändrat systemdatum

Annan färg vid annat datum

När systemdatum har ändrats kommer displayen i knappraden att visas i en rödaktig färg om systemdatum inte är samma som dagens datum. Detta för att indikera att en ändring av datum har gjorts, och det eventuella behovet av att ändra tillbaka när operationer i andra funktioner efteråt ska utföras.

Återställ till dagens datum

Istället för att välja ner kalendern och leta upp dagens datum, kan ett snabbval användas i dialogen. Detta kommer då att välja dagens datum, samt därefter avsluta dialogen med dagens datum som systemdatum i systemet.