Bokföringens Räkenskapsår

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Bokföringens Räkenskapsår eller knappraden

Funktionen ändrar det aktiva räkenskapsåret för inloggad användare i det aktiva företaget. Alla funktioner i Winbas Bokföring kommer att använda det aktuella räkenskapsåret.

I Bokföringens Räkenskapsår anges det räkenskapsår man för tillfället önskar att arbeta med. För att byta räkenskapsår är det också mökligt att klicka direkt på bildskärmen där räkenskapsåret visas i knappraden som standard.

OK. Väljer det markerade året i listan och kommer att användas för den inloggade användaren fram till att räkenskapsåret ändras igen.

Avbryt. Avbryter ändring av räkenskapsår och tidigare år kommer att kvarstå som aktivt räkenskapsår.

Stäng period eller räkenskapsår

Via dialogen kan ett räkenskapsår i listan stängas, eller vid behov återigen öppnas. Genom att stänga ett räkenskapsår förhindras registrering på året när det är avslutat och bokslutet är genomfört. Det är också möjligt att succesivt stänga ett år periodvis, samtidigt som kanske tidigare år fortfarande är öppet i sista månaden för bokslutstransaktioner.


Se även: