Ta bort Räkenskapsår

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Ta bort Räkenskapsår

Rättigheter

Supervisor, WB-rättigheter eller Bokföring

Tar bort aktivt räkenskapsår ur bokföringen i det aktuella företaget.

Om man inte vill ha kvar ett räkenskapsår i bokföringen tar man bort det med Ta bort Räkenskapsår. Det aktuella räkenskapsåret och alla verifikationer samt övrigt som finns registrerat på året, t.ex. budget tas bort.

Se till att rätt räkenskapsår är aktivt vid borttagning.

Minst ett räkenskapsår

Det måste alltid finnas minst ett räkenskapsår i ett företag. Ett räkenskapsår kan inte tas bort om detta är det enda existerande räkenskapsåret. I detta fall måste då ett nytt räkenskapsår skapas.

Välj nytt räkenskapsår efter borttagning

Efter att borttagning av det aktiva räkenskapsåret har utförts, väljs ett annat räkenskapsår via dialogen Bokföringens Räkenskapsår. Det beroende på att det alltid måste finns ett aktivt räkenskapsår.

Följande tas bort med räkenskapsåret