Uppdatering av verifikationer

Winbas hjälp

Uppdatering av verifikationer uppdaterar ej tidigare uppdaterade verifikationer t.o.m. angiven period inom räkenskapsåret. Uppdatering kan ske genom att välja alternativet Uppdatering av verifikationer i Bokföringens huvudmeny. Uppdatering kan även ske efter fråga, eller automatiskt beroende på Inställningar för bokföring.


Efter uppdatering av verifikationer är det inte möjligt att genomföra senare justeringar med Registrering av Verifikationer.

Uppdatera t.o.m. bokföringsperiod

Den sista använda bokföringsperioden föreslås som slutperiod för uppdateringen. Genom att ange en period tidigare än den föreslagna, kan uppdatering av ej tidigare uppdaterade verifikationer utföras samtidigt som t.ex. innevarande period inte påverkas.

Dialogen Alla verifikationer redan uppdaterade

Innan uppdatering av verifikationer påbörjas sker en kontroll av vilka verifikationer som inte är uppdaterade. Om alla verifikationer t.o.m. angiven period inom det aktuella räkenskapsåret redan är uppdaterade, kommer inte uppdatering att utföras.

Utskrifter Bokföring

Ej uppdaterade verifikationer skrivs ut på Verifikationslista och Huvudbok men påverkar inte Balansrapporter och Resultatrapporter vilket ger möjlighet att stämma av huvudbok först och sedan uppdatera verifikationerna.

Vid utskrift av någon rapport som är baserad på uppdaterade periodsaldon, ges en varning om att perioden inte är uppdaterad beroende på Inställningar för bokföring:

Observera att utskrifter som Momsrapport och rutinen Automatkonteringar utföres endast inkluderar verifikationer som har uppdaterats.