Automatkonteringar utföres

Winbas hjälp

Beskrivning

Automatkonteringar är ett effektivt instrument för fördelning av kostnader över årets perioder och ger bättre och rättvisare balansrapport och resultatrapport. Dessutom underlättas bokslutsarbetet om automatkontering gjorts löpande under året.

 

 

Innan automatkonteringar kan utföras ska automatkonteringar registreras.

Automatkonteringar och parametrar för hur dessa ska utföras anges i rutinen Automatkonteringar.

Följande två typer av automatkonteringar hanteras när Automatkonteringar utföres:

  • Procentuell fördelning

  • Fast belopp periodvis

Typen Direkt procentfördelning utförs däremot i samband med uppdatering av verifikationer.

Automatkonteringar utföres

För att utföra automatkonteringar ska period, bokföringsdatum och verifikationsserie anges. En verifikation skapas automatiskt när rutinen utförs baserad på registrerade automatkonteringar.

Verifikationsnummerserie

Välj verifikationsserie utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring. Standardserien för avskrivningar är serie A, om inget annat har angivits vid föregående utförande av automatkonteringar. I detta fall föreslås den tidigare använda serien.

Bokföringsdatum

Beakta att det inte är tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien vid obruten serie. Möjlighet finns då att använda en annan serie, t.ex. serie D för att få verifikationen på önskat datum. Bokföringsdatum kan inte anges inom en stängd period.

Skriv ut verifikation

Välj om den skapade verifikationen ska skrivas ut direkt eller inte. Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av den skapade verifikationen att ske till skrivare med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring.

Utskrift till bildskärm

Det är också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare. Alternativet för utskrift till bildskärm sparas baserat på senaste val och föreslås nästa gång ett verifikat ska skrivas ut.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.

Dialogen Det finns ej uppdaterade verifikationer

Direkt procentfördelning ligger till grund för transaktioner som skapas vid uppdateringen, varför en dialog visas om att det finns ej uppdaterade verifikationer under perioden. I detta fall måste uppdatering av verifikationer utföras innan automatkonteringar kan utföras.

Dialogen Inga automatkonteringar

Om det inte finns registrerade automatkonteringar med de avsedda typerna visas dialogen Inga automatkonteringar. Dialogen indikerar att det inte finns registrerade automatkonteringar som avser Procentuell fördelning eller Fast belopp periodvis. I detta fall avbryts Automatkonteringar utföres.