Utskrifter Bokföring - Varningen Ej uppdaterade verifikationer

Winbas hjälp

Utskrifter Bokföring

Varningen visas om ej uppdaterade verifikationer förekommer fram till och med ett angivet intervall, för utskrift av lista beroende av uppgifter i periodsaldon, vilka sammanställs vid Uppdatering av verifikationer.

Utskrifter

Om det finns ej uppdaterade verifikationer fram till valt intervall inom räkenskapsåret, skrivs dessa ut på Verifikationslista och Huvudbok men påverkar inte Balansrapporter och Resultatrapporter vilket ger möjlighet att stämma av huvudbok först och sedan uppdatera verifikationerna.

Följande utskrifter är föremål för denna varning

Företagets rapporter

Utskrifter per resultatenhet

Specifikationer

Budgetutskrift

Momsrapport

Resultatrapport

Balansrapport

Resultatrapport

Utskrifter per projekt

Bokslutstablå

Resultatrapport

Räkenskapsutdrag

Egna rapporter

Vid övriga utskrifter visas inte varningen.

Ska Uppdatering av verifikationer startas nu ?

Ja - Rutinen Uppdatering av verifikationer startas före utskriften och periodsaldon kommer att uppdateras.

Nej - Ingen uppdatering sker innan utskriften utförs.

Avbryt - Ingen uppdatering och utskriften avbryts.

Att stänga av varningen

Genom att välja någon av inställningarna Fråga inte om uppdatering eller Uppdatera automatiskt i Inställningar bokföring kommer inte denna varning att visas.

Fråga inte om uppdatering

Uppdatering sker enbart via Uppdatering av verifikationer.

Fråga om uppdatering

Fråga om uppdatering vid registrering av verifikationer eller när t.ex. balansrapport eller resultatrapport ska skrivas ut.

Uppdatera automatiskt

Verifikationer kommer att uppdateras automatiskt.