Specifikationer - Justering

Winbas hjälp

Justering av specifikationer

I denna rutin justeras transaktioner där specifikationer angivits vid verifikationsregistrering. Verifikationerna måste vara uppdaterade i samband med Uppdatering av verifikationer.

Kontoplan

Vid verifikationsregistrering kan konto följas av specifikation. I kontoplanen måste markering gjorts på kontot för att specifikation ska kunna användas.

Uppläggning i grundregister

För att kunna välja en specifikation ur sökregister vid registrering krävs att denna är upplagd i grundregistret för specifikationer.

Exempel på specifikation

Det är till fördel att använda begreppet specifikation om man vill följa ett objekt under ett konto, t.ex. en speciell bil under konto 6911 Personbilar, drivmedel eller en anställds förskott på lön under konto 1410 Fordringar hos anställda.

Utskrift

Utskrift av specifikationer sker under Utskrifter Bokföring.