Specifikationer - Grundregister

Winbas hjälp

Registrering i grundregister

Grundregister för registrering av specifikationer som sedan kan användas visa sökregister där specifikationer ska anges. Specifikationer anges på konto där kontot är märkt för specifikationer i kontoplanen.

Registrering vid kontering

Vid t.ex. verifikationsregistrering eller annan kontering som kontering av leverantörsfaktura kan specifikationer som angivits i grundregister väljas in.

Justering

Belopp som registrerats på konto med specifikation ett visst datum återfinns under Registreringsrutiner - specifikationer för det innevarande räkenskapsåret. Transaktionen skapas i samband med Uppdatering av verifikationer och kan därefter justeras vid behov.