Inloggning i Winbas

Winbas hjälp

Signatur och lösenord delas ut av administratören, d.v.s. Supervisor eller användare med samma rättigheter. Signatur och lösenord bestäms i allmänhet när användaren registreras i Winbas.

Efter inloggning kommer identiteten styra vilka alternativ som är tillgängliga i systemet. Andra förändringar och inställningar som görs, kommer med avseende på identiteten att sparas till nästa gång systemet startas, som t.ex. förändringar i skärmlistor och personliga inställningar.

Dialogen Inloggning

  1. Ange signatur och tryck Enter.

  2. Ange lösenord som erhållits av administratör.

  3. Tryck därefter OK eller tangenten Enter för att starta Winbas. Efter att Winbas har startats, visas namnet för användaren längst ner till vänster i Winbas statusrad.

Om uppgifterna inte stämmer eller är felaktigt angivna, tillåts inte tillträde till Winbas. Knappen Avbryt eller tangenten Escape avbryter inloggningsförfarandet och därmed uppstarten av Winbas.


När visas dialogen Inloggning

Dialogen Inloggning visas alltid vid programstart när alternativet Inloggning görs alltid är valt i Systeminställningar. Denna inställning har tidigare gjorts av administratören, Supervisor eller användare med samma rättigheter.

Dialogen visas även i samband med att användare loggat ut från Winbas och därmed försatt programmet i låst läge i avvaktan på ny inloggning.

När visas inte dialogen Inloggning vid programstart

Automatiskt inloggning kan förbigås med hjälp av växeln /L, för att istället logga in som annan användare.


När inloggningsförfarandet är aktiverat, krävs inloggning för åtkomst till följande program i Winbas programgrupp.


Se även: