Winbas Säljstöd

Winbas hjälp

Winbas Säljstöd är ett komplement till Winbas administrativa system som effektiviserar det dagliga arbetet.

support@winbas.com Kontakta Winbas Support för frågor kring Winbas Säljstöd.

Videolänkar:

Winbas CRM Kalenderhantering
Winbas CRM Marknadsföring

  Winbas Säljstöd hjälp

Winbas Hjälp

Var man än befinner sig i Säljstöd aktiveras aktuellt hjälpavsnitt genom att trycka tangenten <F1> eller välja knappen <Hjälp>.

Beskrivning av Säljstöd

För en mer utförlig sammanfattad beskrivning av säljstödets olika funktioner, välj avsnittet:

Säljstöd och Microsoft Outlook

En översikt av olika typer av integration mellan Säljstöd och Microsoft Outlook.

Menyn Arkiv

Under menyn Arkiv ges en översikt över vilka alternativ och funktioner Winbas Säljstöd innehåller.

Knappraden

Knappraden erbjuder genvägar till de vanligaste rutinerna.

Kalender

Händelser i kalender så som kundbesök eller andra möten registreras i Säljstödets kalender.

Organisationer och Kontakter

Kunder och leverantörer i Winbas, presumtiva kunder, kontakter, privata kontakter eller andra referenser hanteras som Organisationer och Kontakter Winbas Säljstöd.

Aktiviteter

I Aktiviteter kan olika organisationer eller kontakter som ska tillhöra en viss händelse väljas in och grupperas enligt valfria kriterier.

Projekt

Används Winbas Projektuppföljning ges här en överblick över händelser utifrån projektet.

Meddelanden

Intern meddelandefunktion för lokala nätverk. Ett meddelande kan ha en viss prioritet eller ge en visuell signal hos mottagaren.

Dokument

Skapa dokument utifrån en mall med kopplingar till kontaktregistret. Visa skickade och inkomna e-mail från Outlook som dokument på kontakten, eller knyt ett befintligt dokument av valfri typ, såsom ritning eller bild till organisationen eller kontakten.

Fliksystemet med bl.a. blanketter

Granska offerter, order, fakturor eller beställningar m.m. som registrerats i Winbas med uppföljning i Säljstöd, uppdelad i flikar med utgångspunkt från Organisationer, Kontakter och Projekt.

Språk

Winbas Säljstöd följer inställningen för språk som har gjorts i Winbas, och kommer på samma sätt att visa ledtexter i fönster och dialoger i det språk som har valts av användaren. Till skillnad från Winbas som direkt skiftar språk i öppna fönster, måste Säljstöd startas om för att visa det aktuella språket när detta har förändrats inne i Winbas.

Säljstöd kommer bäst till sin rätt vid bildskärmsstorlekar om minst 800 x 600 punkter eller högre. Den lägsta upplösningen 640 x 480 är fullt körbar men ej gynnsam då vissa delar av programmet tar utrymme i anspråk.

  Översikt Arkivmeny Knapprad Kalender Meddelanden Dokument Fliksystemet Organisationer Kontakter Aktiviteter Projekt Hjälp om Winbas Hjälp