Säljstöd Översikt Dokument

Winbas hjälp

 

Figuren. Ta fram en befintlig organisation, kontakt eller projekt och sedan välj sedan dokument i fliksystemet, högerklicka därefter på skärmlistan för att visa snabbmenyn.

 

Visa befintligt dokument. Dubbelklicka på dokumentet i skärmlistan för att visa det. Ett annat sätt är att markera det i skärmlistan och klicka med höger musknapp för att öppna snabbmenyn.

Skapa nytt dokument. För att skapa ett nytt dokument eller kalkylblad i säljstöd anges först en eller flera organisationer eller kontakter.

Det görs genom att först:

Innan nya dokument skapas bör det finnas relevanta mallar.

Vid nytt dokument visas dialogen nytt dokument där inställningar för det enskilda dokumentet kan göras.

Ta bort dokument Ett dokument som ska tas bort markeras i först skärmlistan. Välj sedan Ta bort dokument i snabbmenyn. Alternativet Ta även bort dokument från fysisk disk, medger borttagning av filen från hårddisken. Det är annars enbart referensen till databasen som tas bort.

Egenskaper visar dokumentets egenskaper beroende på vilken typ av dokument det gäller. Ett Microsoft Worddokument innehåller mycket omfattande egenskaper, medan någon annan typ av fil kanske enbart har standardegenskaper såsom storlek och datum på filen.

Ändra registrering ger möjlighet att förändra registrerade uppgifter i databasen för det aktuella dokumentet.

Registrera befintligt dokument ger möjlighet att registrera ett redan befintligt dokument i dokumentdatabasen och på så sätt koppla vilken typ av dokument som helst till en organisation, kontakt eller projekt.

Registrera befintlig mapp. Använd registrering av mapp t.ex. när olika mappar på en disk har definierats för olika kunder, exempelvis ritningar, bilder m.m. Alla dokument behöver då registreras var och en för sig, utan hela mappen kan registreras,

Dra in och släpp filer. En eller flera filer kan också markeras i utforskaren och dras in över listan med dokument. När dokumenten har släppts i listan kommer de att registreras automatiskt på den valda organisationen, kontakten eller projektet.

 

Dra in och släpp mapp. En hel mapp med filer kan registreras genom att släppa den över listan. Den registrerade filmappen kommer öppna hela mappen i utforskaren när den sedan väljs från listan. Operationen motsvarar alltså alternativet Registrera befintlig mapp.

Dra in och släpp mail. Som ett komplement till att dela ut hela mappar, kan också enskilda e-mail dras in i listan med dokument. I Outlook markeras de mail som ska kopieras in t.ex. det valda projektet och placeras sedan i listan genom dra och släpp med musen. Genom att t.ex. dubbelklicka i listan kan det registrerade mailet vid behov sedan visas.

Klistra in filer. På motsvarande sätt är det också möjligt att kopiera filer i utforskaren, och sedan klistra in filerna på i dokumentfliken. Högerklicka på skärmlistan välj alternativet Klistra in kopierade filer.

Klistra in mail. Om ett eller flera mail har markerats i Outlook och därefter kopierats, kommer även dessa att kunna klistras in och automatiskt registreras via menyalternativet.


För övriga standardalternativ i menyn som visas i figuren ovan se avsnittet om skärmlistor.