Säljstöd Fliksystemet

Winbas hjälp

Fliksystemet på Organisationer, Kontakter och Projekt erbjuder spårbarhet till exempelvis organisationens eventuella offerter, kundorder eller beställningar.

Genom att klicka på en flik, eller trycka Ctrl+Bokstav visas relaterad data för den aktiva organisationen, kontakten eller projektet.

Understruken text indikerar att data finns tillgänglig bakom alternativet. I figuren från Organisationer, framgår att det finns inga offerter, men däremot finns det order och kundfakturor registrerade på den aktuella organisationen.

Märk att den aktuella organisationen är både kund och leverantör, varför även beställningar och leverantörsfakturor är tillgängliga.

Skärmlistor på flikar

Alla skärmlistor på flikar för t.ex. kundfakturor och leverantörsfakturor erbjuder samma möjligheter som i Winbas anpassade skärmlistor beträffande design av kolumner / bredd och sortering.

 

Varje skärmlista i sparas unikt per användare för Organisationer eller Kontakter. Man kan t.ex. ha ett utseende för Projekt på Organisationer och ett annat för Projekt på Kontakter. Båda dessa sparas då enskilt för den aktuella användaren.

 

 

 

Alternativen i menyer vid högerklick är enligt Winbas standard plus alternativ unika för varje skärmlista. T.ex. Gå till Kontakt eller Gå till Kalender.

 

Tangenter för skärmlistor på flikar

Ett annat sätt att öppna alternativen för skärmlistan istället för att använda höger musknapp är att använda tangenten Applikations-meny. Om sådan finns på tangentbordet är denna belägen till vänster om den högra Ctrl-tangenten.

Aktivera skärmlista med Alt + L

Istället för att klicka med musen när en flik har valts kan man använda tangenterna Alt + L för att direkt aktivera skärmlistan, t.ex. när man avser att bläddra i listan med piltangenterna

+

Alt + L aktiverar skärmlistan i den valda fliken såsom t.ex. Dokument eller Kundfakturor.

 

  Vanliga alternativ i fliksystemet