Säljstöd Vanliga alternativ i fliksystemet

Winbas hjälp

Vanliga alternativ i Organisationer, Kontakter och Projekt.

Kontakter / Organisationer. Här läggs alla kontakter, eller referenser upp som är kopplade till organisationen. Saknas organisation på kontakt betyder det att den är privat. Använd vänster/höger musknapp för att arbeta med kontakter/organisationer.

Projekt. Under denna flik finns alla projekt redovisade som är kopplade till organisationen eller kontakten.

Kommentar. I avsnittet Kommentar finns möjlighet att registrera allmänna kommentarer och användarunika kommentarer. De allmänna gäller för alla användare medan de användarunika bara visas för den användaren som registrerat dem.
Om t.ex. organisationen är kopplad mot en kund i Winbas, kommer också förändringar i allmän kommentar normalt att synkroniseras med kunden i Winbas.

Lägg tidstämpel till kommentar. Via knappen Lägg tidstämpel till kommentar läggs automatiskt en ny rad i kommentaren med datum, tid och användarens signatur. När knappen har valts t.ex. i den allmänna kommentaren på Organisationer kommer markören också att ställa sig efter stämpeln och komplettering av kommentaren kan påbörjas.

Kalender. Under fliken kalender redovisas alla händelser som är bokade i kalendern för organisationen eller kontakten. Dessutom kan man Gå till kalender den dagen bokningen har skett samt även öppna själva dialogen med aktiviteten i kalendern - för att kanske utföra en förändring eller lättare se en registrerad beskrivning.

Öppna i Outlook. Man kan dessutom direkt från fliken öppna den i Outlook, eller skapa en ny händelse i kalendern med den berörda kontakten automatiskt föreslagen genom att högerklicka på skärmlistan.

Dokument. Här kan man skapa Worddokument som sedan ligger kopplade till aktuell organisation eller kontakt. Med hjälp av Mallar för Microsoft Word kan man skapa färdiga dokument som sedan används.

Det är även möjligt att koppla andra typer av externa dokument som bilder, CAD-ritningar eller kalkylblad. För att på så sätt knyta dessa till organisationen, kontakten eller projektet.

Statistik visar summa av alla inköp och/eller försäljningar som gjorts på denna organisation om den är kund eller leverantör, eller på kontakten om denna är referens vid försäljningen. I projekt visas statistik som är knuten till det aktuella projektet.

Offerter/Order/Kundfakturor som är skapade i något av Winbas administrativa företag - där organisationen är kund, eller kontakten är referens på exempelvis ordern, eller där projektet är registrerat visas under respektive flik.

Högerklicka på en rad i listan för att få följande alternativ:

E-mail. Om e-mailadress finns tillgänglig kommer funktionen för att skicka fakturan på e-mail att aktiveras. E-mailklienten kommer då att öppnas med e-mailadressen och blanketten som bilaga. Blanketten kommer att bearbetas grafiskt lokalt på klienten, varför skrivrättigheter krävs i den lokala klientkatalogen för att kunna bifoga blanketten som e-mail.

Beställningar/ Leverantörsfakturor redovisar inköp om organisationen är leverantör, eller beställning med kontakt som referens, eller där projektet är registrerat. Leverantörsfakturan kan granskas på bildskärmen om den är lagrad.