Säljstöd och Outlook

Winbas hjälp

Sammanfattning av händelser i Säljstöd kan även registreras eller hämtas från Microsoft Outlook.

E-mail från Outlook

Skickade och mottagna e-mail hämtas från Outlook och visas på respektive Organisation (t.ex. kund eller leverantör), samt på aktuell kontaktperson. Genom att göra personliga inställningar, bestäms vilka mappar som ska ingå i urvalet.

Synkroniserad kalender

Händelser i Kalender som bokats i Säljstöd kan automatiskt sparas i Outlooks kalender. Om så är inställt, sker en synkronisering från Säljstöd och till Outlook och bokningar utförda i Outlook överförs automatiskt till Winbas Säljstöd och kan därefter följas upp på en viss kund eller kontaktperson.

Kontakter i Säljstöd och Outlook

De organisationer och kontakter som finns registrerade i säljstöd, kan även automatiskt registreras som Kontakter i Outlook. Om man t.ex. registrerar en leverantör i ett företag i Winbas och har bestämt att den ska användas i Säljstöd, kommer denna även att bli en kontakt i Outlook.

Säljstöd, Outlook och handdator

 

Synkroniseringen av olika typer av data från Outlook till Säljstöd kan i sin tur vara synkroniserad från registreringar i någon form av handdator, t.ex. en Palm eller mobiltelefon.