Säljstöd Winbas administrativa företag

Winbas hjälp

Under Arkiv väljs vilka företag som ska kopplas mot säljstöd. Företagens kunder, leverantörer och projekt, samt tillhörande blanketter blir då tillgängliga i säljstöd.

 Listan med befintliga företag

Välj vilka företag från Winbas som ska vara tillgängliga i Säljstöd genom att markera ett eller flera företag i listan. Företagen representerar databaser av formaten Access eller SQL Server.

 Huvudföretag

Ett företag måste vara huvudföretag, detta företag användes i de fall uppgift bara kan hämtas från ett företag, t.ex. används företagsnamnet i detta företag i säljstöd.

Huvudföretag visas alltid överst i olika sammanhang där flera företag finns tillgängliga.