Säljstöd Kontakter

Winbas hjälp

Översikt Säljstöd

Kontaktregistret öppnas via Arkiv - Kontakter, tangenterna <Shift> + <F3> eller knappen <Kontakter> på knappraden.

Uppdatera kontaktregister

Kontaktregistret uppdateras med referenser till kunder och leverantörer från Winbas databas antingen automatiskt vid programstart, rutin Inställningar eller vid valfritt tillfälle rutin Dataöverföring. Övriga kontakter som inte finns i Winbas databas, t.ex. privata kontakter registreras direkt i säljstödsystemet. Du kan komplettera kontaktregistret med fler referenser och dela upp kontakterna i olika aktiviteter eller intressegrupper. Det kan vara en god idé med olika grupperingar för att t.ex. skicka samma information till alla inom en viss kategori av kontakter. Se mer under rubriken Dokument hur ett dokument skapas.

Söka kontakt

Precis som i Winbas kan en kontakt sökas genom att skriva första tecknen i namnet och öppna söklistan med knappen pil-ner eller utföra en selektering på valfritt fält. Om man t.ex. vill selektera på postadress används tangenten <F10 Selektera>.

Titel

För att lättare kunna välja en titel vid registrering av ny kontakt, eller utföra selektering baserat på kontaktens titel - kan titel väljas från en lista med knappen pil-ner. Listan kommer då att visa de titlar som tidigare har använts på andra kontakter underlättar enhetlig registrering och uppföljning baserat på referenserna position i företagen.

Privata kontakter

I Kontakter kan privata kontakter registreras. Om ingen organisation knyts till kontakten betraktas den som privat. Söklistan visar alla gemensamma kontakter (med organisation) och de privata kontakter som finns på aktiv användare. Privat kontakt indikeras grafiskt i söklista över kontakter.

Kontakt utan organisation är privat

En kontakt är privat så länge inte någon organisation har angivits. Om organisation anges är inte kontakten länge privat. Omvänt, genom att ta bort organisationen (blanka namn), kan kontakten göras privat. Privata kontakter visas aldrig i Organisation eller i Söklista för organisation.

Privata kontakter i kalender

När en privat kontakt registreras i kalendern, räknas aktiviteten i kalendern som privat.

Andra användare ser denna händelse endast som gråmarkerad med texten < privat > så väl på skärm som vid utskrift av kalender eller lista gjord av annan användare. Andra användare kan inte heller titta på, förändra eller ta bort en privat händelse i kalendern.


Se även:

På samma sätt som händelser på privata kontakter i kalendern, kan också kalendertyper definieras som privata.