Säljstöd Dataöverföring

Winbas hjälp

Komplettering av kunder, leverantörer och referenser från Winbas till organisationer och kontakter i Säljstöd.

Dataöverföringen av kunder och leverantörer används normalt initialt vid igångstart av Säljstöd, men kan även användas för det allmänna underhållet och kommer då att föreslå dataöverföring enligt inställningar vid komplettering av kunder, leverantörer och referenser från Winbas.

Även i de fall organisationer och kontakter inte uppdateras automatiskt vid synkronisering kan säljstödsystemet kompletteras med kunder och leverantörer och deras referenser från Winbas databas genom dataöverföring. Se Inställningar för vidare information om uppdatering av register och synkronisering vid programstart.

Komplett överföring av angivna Organisationer och Kontakter till valda mappar i Outlook.

Med alternativen de föreslagna alternativen:

För över Organisationer till Outlook - <mapp>

För över Kontakter till Outlook - <mapp>

Överföringen registrerar alla Organisationer och Kontakter där Lägg till adressbok är ikryssat, i mappar angivna i personliga inställningar.