Säljstöd Inställningar för användare

Winbas hjälp

Välj fält för organisationer och kontakter i Outlook
Synkronisera Kalender och Outlook

Alla inställningar i Inställningar för användare är personliga inställningar för den användare som för tillfället är inloggad. Förändringar som görs påverkar alltså enbart den person som gör ändringarna.

Fliken Fönster / Utseende

Öppna Säljstöd med storlek

Maximerad innebär att Säljstödets huvudfönster startas i fullskärmsläge, detta alternativ är standard och motsvarar knappen Maximera fönstrets namnlist. Om knappen Normal därefter välj i fönstrets namnlist, kommer fönstret att anta minsta storlek på skärmen. Om storleken på fönstret förändras, kommer denna storlek inte att användas nästa gång Säljstöd startas.

Normal betyder att Säljstöd startas centrerad på skärmen i normalläge, detta läge kräver minst plats på skärmen och är samma som att välja knappen Normal i fönstrets namnlist.

Senast använda gör att Säljstöd kommer ihåg tidigare inställningar och startas i den position och med den storlek på fönstret som senast användes om senaste skärmläge var Normal. Om senaste läge var Maximerad, kommer Winbas huvudfönster att startas maximerad och därefter anta senaste position och storlek om knappen Normal väljs i fönstrets namnlist.

Om tidigare inställningar ligger utanför skärmen, eller om uppläsningen på skärmen har förändrats, kommer Säljstöd automatiskt att anpassa storleken till det förhållandet.

Meddelanden

Inställningarna för meddelanden gäller den interna funktionen för meddelanden för lokala nätverk.

Öppna mottagna meddelanden vid programstart kommer automatiskt att öppna inkommande meddelanden, på samma sätt som att manuellt göra detta med knappen i knappraden.

Storlek på Kalender anpassas efter Meddelanden innebär att meddelanden alltid kommer att ligga sida vid sida med kalendern.

Det är även möjligt att ändra standardbredden via alternativet Visa meddelanden med angiven bredd.

Kalender

Tider i kalender visas från och med kl. ger möjlighet att automatiskt justera kalendern genom att ange från och med vilken tid kalendern ska visas, så att den börjar på t.ex. 08:00. Det är därefter möjligt att bläddra fram även bläddra tillbaka till även tidigare händelser.

Visa händelse i kalender:

Normal - centrerad i kalenderns arbetsyta är standardinställningen som innebär att dialogen för en händelse i kalendern centreras i programmets arbetsyta. Den visas då alltid med en bestämd storlek som också kan förändras.

Senast använda position och storlek gör det möjligt att ställa in om senast använda position och storlek istället ska användas.

Vid programstart - öppna och visa huvudfönster

Ange om ett eller flera huvudfönster såsom Organisationer eller Kontakter ska startas automatiskt när programmet startas. Det är också möjligt att ange om huvudfönster ska startas med senast använda storlek:

Fliken Koppling Outlook

Här anges om vissa typer av händelser i Säljstöd även ska registreras eller hämtas från Microsoft Outlook. För en översikt av olika typer av integration mellan Säljstöd och Outlook, välj avsnittet:

Spara händelser i Kalender sparar kalenderhändelser i Outlooks kalender. Om inställningen används sker en synkronisering från Säljstöd och till Outlook och vice versa.

När inställningen aktiveras krävs en fullständig synkronisering av Outlooks kalender. Synkroniseringen baseras på det synkroniseringsdatum och tid som visas i inställningar.

Synkroniseringen av data från Outlook kan i sin tur vara synkroniserad från tider registrerade i en handdator.

Organisationer / Kontakter till adressbok

Spara Organisationer / Kontakter om alternativet är valt sparas dessa i angiven Outlookmapp om Lägg till i adressbok är markerat på Organisation / Kontakt. (Lägg till i adressbok är inte per användare utan per kontakt).

Välj fält i Outlook

Utöver de som uppdateras som standard finns det möjlighet att välja vilka fält som ska uppdateras när en organisation eller kontakt sparas i Outlook.

Använd mapp. Föreslagen mapp är Kontakter. Listan visar alla mappar av typen Kontakt eller undermappar till typen Kontakt. Välj en mapp i listan eller ange ett namn för den mapp som ska skapas. När Säljstöd skapar en mapp, skapas denna som undermapp till Kontakter. Om man istället vill ha en mapp direkt under Personliga mappar, kan denna skapas eller flyttas i Outlook.

Exempel på mappar

Dessa mappar kommer nu att skapas som undermappar tillmappen Kontakter i Outlook. Genväg till Outlook-fältet får för tillfället skapas manuellt i Outlook.

E-mail som dokument i Organisationer och Kontakter

Visa e-mail från följande mappar bestämmer vilka av mapparna för e-mail som ska visas, välj t.ex. innehållet i standardmapparna Skickade brev och Inkorgen. Brev med kontaktens namn eller e-mailadress i Outlooks Standardmappar visas bakom dokumentfliken under respektive Organisation / Kontakt.

Alla egna mappar och undermappar av typen E-mail som har skapats i Outlook finns tillgängliga. I första hand väljs personliga mappar, men även gemensamma mappar kan väljas om dessa ligger på en delad Exchange-server.