Säljstöd Dialogen Välj fält i Outlook

Winbas hjälp

Säljstöd Inställningar för användare

Inställningar för användare - Koppling Outlook – Välj fält för Organisationer och Kontakter.

Spara en post i Outlook

När en organisation eller kontakt sparas till Outlook sparas vissa förutbestämda fält som namn, telefon och adressuppgifter. Det finns emellertid ett stort antal fält i Outlook som är avsedda för likartade uppgifter, därför är det möjligt att göra personliga inställningar med avseende på vilka av dessa fält som ska uppdateras när en post sparas.

Fält i Säljstöd och Outlook

Alla fält i Säljstöd – Organisation och Kontakt är tillgängliga och det finns 82 möjliga adressfält och andra fält att välja mellan i Outlook. Fälten in Outlook presenteras med dels sin svenska översättning - den text som visas vid i Outlook vid svensk version och även själva fältnamnet (nyckel) som då är på engelska.

Att välja ett fält

Vid val av fält för Kontakter till Outlook kan även uppgifter från själva organisationen väljas, varför alltid själva registret Organisation / Kontakt föregår fältnamnet i skärmlistan.

Skapa relation. Genom att markera t.ex. Organisation.Telefon i första listan och Företag, växel (CompanyMainTelephoneNumber) i andra listan och sedan trycka Skapa relation, har en relation till fältet skapats.

Ta bort relation. För att ta bort en koppling till ett fält, välj raden i listan med relationer och därefter knappen Ta bort relation.

Återställ till standard. Dialogen innehåller även en återställningsfunktion som kan användas för att återställa till de fält som från början är standard. Detta innebär att alla ändringar som har gjorts kommer backas.