Säljstöd Meddelanden

Winbas hjälp

Knappen Hämta meddelanden

 

Funktionerna (Hämta) Meddelanden och Skicka meddelande är belägna under knappraden och arkivmenyn.

Själva knappen används för att hämta meddelanden och i meny (Pil-Ner) finns Skicka meddelande. Dessa funktioner nås alltid genom Ctrl+H och Ctrl+S.

Skicka meddelanden

Skicka meddelande till en eller flera andra användare eller till dig själv. Välj knappen <Skicka> under menyn meddelanden eller använd kortkommando <Ctrl>+<S>. Ange först mottagaren, skriv meddelandet och välj därefter knappen <F7 Skicka>.

Signifikant för Skicka nytt meddelande.

Hämta meddelanden

Meddelanden som skickats till dig från andra användare eller av dig själv hämtar du enkelt genom att ta knappen <Hämta> under menyn meddelanden eller använd kortkommando <Ctrl>+<H>.

I statusraden visas hur många meddelande som finns totalt samt antal nya meddelanden. Man kan skriva kompletterande information i meddelanderutan och göra vanliga redigeringar såsom att kopiera och klistra in m.m. Med <F7> markeras ett meddelande som utförd och med <F8> tas meddelande bort.

Fönstret Hämtade meddelanden

Fönstret för hämtade meddelanden består av två huvudmappar, Skickat och Mottaget. Meddelanden i Mottaget kan delas upp i mappar för meddelanden vilka anges centralt för alla användare under Arkivmenyn. Om avsändaren anger en mapp t.ex. Prioriterat, registreras meddelandet i denna mapp hos mottagaren. Anges ingen mapp hamnar meddelandet direkt under Mottaget. Mottagaren kan sedan flytta meddelandet till annan mapp.

Vid uppläggning av mapp (Arkiv) anges prioritetskod och namn på mappen.

Prioritetskod styr i vilken ordning mapparna visas, där högsta prioritet (1) ligger överst och meddelanden utan någon mapp angiven ligger längs ner. Inom varje mapp gäller som tidigare att sist skickat ligger överst och utförda markeras grått. Nytt meddelande visas i fet stil.

Vid högerklick på ett meddelande kan följande göras

Öppna / Skicka. Kan användas för att bara öppna ett meddelande, utan att skicka, för vidarebefordring av meddelande eller som svarsfunktion.

Skriv ut. Skriver ut aktuellt meddelande, hel mapp med meddelanden eller alla meddelanden på inloggad användare.

Kopiera text - Ctrl+C. Kopierar texten i meddelanden till Windows urklipp.

Utförd - F8. Markerar meddelande som utfört

Ta bort - F9. Kommer att radera meddelandet ifråga.

Flytta till - <Mapp>. Funktionen gäller endast mottagna meddelanden. Meddelande kan flyttas mellan registrerade mappar eller till och från själva mottaget-mappen, där meddelanden där mapp ej har angivits hamnar.