Säljstöd - Kalender och Microsoft Outlook

Winbas hjälp

Säljstöd Inställningar för användare

Synkronisering

Om alternativen Spara händelser i kalender är inställda i inställningar för Outlook sker en synkronisering även från Outlook till Säljstöd. Synkroniseringsfunktionen kontrollerar om det finns kalenderhändelser i Säljstöd som inte registrerats i Outlook, t.ex. om en annan användare har registrerat på den egna kalendern. Funktionen kontrollerar även om det finns objekt som har lagts till eller förändrats sedan i Outlook sedan förra kontrollen utfördes. Noggrannheten för denna kontroll är baserad på datum och tid, vilket innebär att alla objekt från och med förra synkroniseringsdatum och tid kommer att bearbetas. 

Då kopplingsprincipen är baserad Outlooks interna nyckel (EntryID), krävs en fullständig synkronisering när integration med Outlook börjar användas. Om man använder kalenderfunktionen mot Outlook, kommer denna synkronisering att ske när Säljstöd startas. Denna första fullständiga synkronisering kommer då att ta några minuter beroende på hur länge och mycket man har använt kalendern i Säljstöd tidigare.

Det finns inga gränser att ange för hur stort intervall som ska synkroniseras, utan hela mängden baserad på Säljstöd och Outlook omfattas av synkroniseringen.

Inställningar

Under Arkiv – personliga inställningar - Koppling Outlook finns datum och tid för sista synkronisering. Genom att ange ett annat datum eller välja ’Fullständig synkronisering nu’, vilket är detsamma som att nollställa datum kan man styra intervallet om detta skulle behövas, t.ex. vid byte av kalender i Outlook eller liknande. 

I detta fall kommer synkroniseringen att utföras direkt efter F7 – Spara i dialogen Inställningar för <personliga inställningar>.

Genom att högerklicka på en kalenderaktivitet kan valet Öppna i Outlook göras. På så sätt ges möjlighet att bearbeta data i objekt lagrade i Outlook direkt från Säljstöd.

 

Direkt synkronisering

Utöver den synkronisering som sker till vid t.ex. start av Säljstöd för att registrera händelser som har skett i Outlook, kommer även direkt synkronisering att ske. Om både Säljstöd och Outlook är öppna sker alltså synkronisering i realtid mellan kalendrarna. D.v.s. om en händelse läggs till, ändras eller tas bort i Outlook, kommer detta direkt att återspeglas i Säljstödets kalender. Detsamma när motsvarande sker i Säljstöd.

Annars utförs synkronisering vid följande tillfällen: