Säljstöd Typer för kalender

Winbas hjälp

Kalender

Hittas under

Arkiv - Typer för kalender

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Tyens namn

Registrera de typer för kalender som behövs för aktiviteterna i kalendern. Om varje typ får en egen färg blir kalendern mer lättöverskådlig. Exempel på typer kan vara kundbesök, ledig eller personal då man enkelt kan se i kalendern vem som är bokad en speciell tid.

Privat

På samma sätt som händelser på privata kontakter i kalendern, kan också kalendertyper definieras som privata. En privat händelse kommer då att visas tidsmässigt i andra användares kalendrar, men utan tillhörande texter.

En privat händelse i kalendern kan då ej heller tas bort eller förändras av annan den egna användaren. På samma sätt kommer också bara tidsangivelser att visas vid utskrift av annan användares kalender så att det är det är möjligt att se att tiden är bokad, men ingen ytterligare information.

Outlook

Privata bokningar i Outlook visas också som privata händelser i Kalendern oavsett om en privat kalendertyp har angivits för händelsen i kalendern.

Typer och färger

Följande visar ett exempel på hur typer
och färger kan ställas in:

Symboler

Som ett komplement till att färglägga en händelse av en viss typ i kalendern, kan även en symbol kopplas till typen.

Symbolen kommer då att visas i vissa listor där kalenderns innehåll visas. Symbolen för typen av händelse kan då göra det lättare att identifiera vad som avses, t.ex. Telefonmöte, Kundbesök o.s.v. För att ta bort en symbol från typen använd alternativet Ingen.

Typens färg och symbol i listor

I de listor som visas händelser i kalendern kommer typens färg att visas tillsammans med eventuell symbol. Om ingen symbol finns på typen visas enbart färgen, annars både färgen och symbolen.

 

På detta sätt kan likartade händelser kombineras med olika färger och kanske samma symbol eller omvänt.