Säljstöd Skriv ut kalender

Winbas hjälp

Kalender

Utskriften nås från menyn Arkiv eller med kortkommandot Ctrl+U. Det går även att aktivera utskriften genom att högerklicka på arbetsytan i kalendern.

Skriv ut kalender eller lista med händelser

Skriv kalender för föreslår den aktiva användaren i kalendern, alltså normalt den inloggade användaren. Genom att ändra användare kan också en annan användares kalender skrivas ut.

Fr.o.m. - T.o.m. datum föreslås med start från den första aktiva dagen i kalendern och två veckor framåt. Om man t.ex. har bläddrat tillbaka kalendern till ett tidigare datum kommer intervallet istället att starta på detta datum. Ange ett eventuell annat datumintervall och välj därefter mellan utskrift av kalender eller lista med händelser.

Grafisk kalender är en grafisk presentation av händelserna i kalendern liknande själva kalendern på skärmen. Utskrift av den grafiska kalendern kan vid sidan om utskrift till skrivare, även förhandsgranskas på bildskärm. Från utskriften till bildskärm kan då även t.ex. en pdf-fil skapas. Utskriften skrivs i färg vid utskrift till bildskärm och utskrift till färgskrivare.

Den grafiska presentation av händelserna i kalendern liknar då den i själva kalendern, med typernas definierade färger även som bakgrundsfärger för händelserna vid utskriften. Vid utskrift av kalender i stående format är layout 5x3 dagar och liggande format 7x2 dagar per sida vid A4-sida.

Lista med händelser innebär att händelser i kalendern skrivs ut i listformat med rader och kolumner. Rapporten kan skrivas ut eller granskas på bildskärm, skapas som pdf eller skickas som e-mail. Listan kan även skrivas till fil och öppnas i Excel och innehåller då alla tillgängliga uppgifter för eventuell vidare redigering.

Kolumner. Det är också möjligt att välja in kolumner, eller välja bort fördefinierade kolumner ur listan. Bland kolumner som kan väljas in märks bl.a. Ämne och Plats, samt kontaktens telefonuppgifter. Kolumnen Symbol visar färg och eventuell symbol för kalendertypen i början av varje rad.

Om många kolumner väljs in bör liggande orientering ställas in. Kolumner kan väljas in tillfälligt eller sparas permanent till nästa utskriftstillfälle tillsammans med övriga inställningar via knappen F7 - Spara.

Spara inställningar för utskriften

Skrivarinställningarna för utskriften kan anges vid utskriftstillfället och kan sparas med F7 - Spara till nästa tillfälle.