Skrivarinställningar

Winbas hjälp

När skrivarinställningar görs vid design av en utskrift sparar Winbas ett antal inställningar som sedan används vid tillfället för utskrift till skrivare.

De viktiga inställningarna är information om:

Vid en utskrift som föregås av en skrivardialog, föreslås inställningar gjorda i designen för utskriften. Detta förslag kan då ändras vid utskriftstillfället, exempelvis kan en annan skrivare då anges än den som är föreslagen.

Utskrifter som föregås av en skrivardialog är utskrifter i t.ex.:

Vid en direktutskrift i t.ex. order ges ingen skrivardialog, utan utskriften sker direkt mot den skrivare och det fack som har angivits i inställningen.