Utskrift till skrivare

Winbas hjälp

Vid Utskrift till skrivare från följande rutiner visas dialogen Skriv ut:

Dialogen Skriv ut föreslår de inställningar som har gjorts för den aktuella utskriften i samband med design av utskrifter.

T.ex. föreslås den skrivare som är vald i designen av utskriften, detta förslag kan ändras vid utskriftstillfället, exempelvis kan en annan skrivare då anges än den som är föreslagen. Utskrift till skrivare kräver att en skrivare finns installerad.

Relaterad information

Om någon typ av problem eller oväntad situation uppstår vid utskrift, se följande avsnitt:

Om ingen skrivarinställning har gjorts eller om skrivaren inte finns tillgänglig på den aktuella datorn, föreslås standardskrivaren.

Vid utskrift av blanketter eller när flera utskrifter körs samtidigt kommer alternativ angivna i dialogen Skriv ut enbart gälla för den första blankettypen eller den första utskriften.