Frågor och svar om skrivare

Winbas hjälp

 

Utskriften kommer på standardskrivaren

 

Blanketten går till annan skrivare

 

Utskriften kommer i fel fack eller orientering

 

Undantagsfel eller "Dr Watson" från Windows

 

Felmeddelande med nummer från Winbas

 

Matrisskrivare

 

Byter skrivare i dialogen men utskriften kommer på inställd skrivare

Utskriften kommer på standardskrivaren
En skrivare är inställd i utskriftens design, men kommer ändå ut på standardskrivaren på en dator ?

Förmodligen är skrivaren installerad på ett felaktigt eller annorlunda sätt på denna dator. Kontrollera skrivarens status i förhållande till den registrerade inställningen på skrivaren. Se följande avsnitt:

Innehåll

Blanketten går till annan skrivare
Vid utskrift av en större körning av t.ex. fakturor från Utskrifter Administration, skrivs vissa blanketter på en annan skrivare, trots att rätt skrivare är vald i dialogen Skriv ut ?

Vid utskrift av blanketter från Utskrifter Administration kan t.ex. en faktura ha flera olika fakturatyper och språkkoder, vilket i sin tur innebär att fakturan kan ha flera olika designade blanketter upplagda. Varje blankettdesign har då sin egen skrivarinställning. Det är troligtvis så att en annan skrivarinställning aktiveras vid utskriften.

Innehåll

Utskriften kommer i fel fack eller orientering
Vid utskrift till en skrivare används fel fack eller fel orientering, trots att det avsedda facket och orienteringen är angivet i skrivarinställningarna för utskriften ?

Om det är så att skrivaren inte aktiverar det avsedda facket kan det bero på flera faktorer. Problematiken är likartad för skrivarens orientering, d.v.s. stående eller liggande.

Inställningar i mappen skrivare

Om ett fack eller används ofta på skrivaren, ställ in detta i skrivarens grundinställningar i mappen skrivare. Observera att i Windows 2000 finns det två ställen att ställa dessa värden för skrivaren. Dessa kan beroende på språkversion finnas under fliken MAIN och utskriftsinställningar eller ADVANCED och standardvärden.

Windows hantering av fack

Windows har 14 standardalternativ för hantering av fack (dessa lagras av Winbas som nummer 1 till 14). Vissa mer avancerade skrivare såsom kombinerade kopiatorer m.m. använder egna värden för dessa inställningar, dessa ligger ofta i ett högre intervall, inställningarna sparas även då av Winbas.
När Winbas sedan sänder informationen om facket till drivrutinen, kan det inträffa att Windows inte hanterar dessa värden i det höga intervallet.

Exempel på lösning

För att lösa problemet med olika automatiska utskrifter till fack i det höga intervallet kan man lägga upp flera instanser av samma fysiska skrivare men med olika inställningar.

Syfte

Namn vid installation

Alltid till fack 1

Brother HL-2400C Fack 1

Alltid till fack 2

Brother HL-2400C Fack 2

På detta sätt förbigås eventuella problem med vissa typer av skrivare genom att hela tiden använda inställningarna i mappen skrivare, snarare än att sätta egenskapen i Winbas. I Winbas anges istället skrivarnamnet med det avsedda syftet.

Innehåll

Undantagsfel eller "Dr Watson" från Windows
Datorn låser sig vid utskrift eller felmeddelande med texten allmänt skyddsfel eller undantagsfel visas från Windows ?

Om datorn låser sig vid utskrift eller design av utskrift beror detta troligen på att någon av de drivrutiner från Microsoft, som Winbas använder, inte trivs ihop med den skrivardrivrutin som är installerad.

I Windows 2000 och XP finns stöd för s.k. signerade drivrutiner vilket innebär att Microsoft har godkänt dessa drivrutiner för användning i Windows, försök att i möjligaste mån använda signerade drivrutiner.

Det kan även vara så att drivrutinen som används egentligen är avsedd för ett annat operativsystem, t.ex Windows 95 eller 98.

Om detta fel har uppstått, avsluta Windows och starta Windows igen. Byt sedan drivrutiner för den aktuella skrivaren. Byt eventuellt till en drivrutin av samma märke men modellen före eller efter.

Meddela alltid Winbas support om utskriftsproblem och om dessa löses genom åtgärder som är beskrivna ovan. Skicka inte de hexadecimala adresskoderna till Winbas support.

Innehåll

Felmeddelande med nummer från Winbas
När utskrift görs kommer inget eller enbart en del av utskriften ut på skrivaren, därefter visar Winbas ett felmeddelande med ett nummer t.ex. 482 Printer error ?

Om numret på felmeddelandet är mellan 482 och 484 beror felet på skrivaren.

Om ett annat felnummer visas bör en felsökning genomföras med auktoriserad hjälp. Det kan t.ex. handla om att ställa en diagnos på den data som ska skrivas ut.

Innehåll

Matrisskrivare
Hur fungerar matrisskrivare i Windows och Winbas. Kan man använda matrisskrivare och vad bör man tänka på ?

Det går i många fall bra att använda matrisskrivare och dessa kan ibland vara till fördel, man bör dock tänka på att det även innebär vissa begränsningar och en del inställningsfrågor.

Innehåll

Byter skrivare i dialogen men utskriften kommer på inställd skrivare
I t.ex. Utskrifter Administration är en skrivare inställd på rapporten eller blanketten. Skrivaren föreslås då i skrivardialogen. Vid byte till en annan nätverksskrivare, skrivs ändå rapporten ut på den i skrivarinställningar angivna skrivaren.

Kontrollera att det lokala namnet på skrivaren överensstämmer med namnet på den delade skrivaren på nätverket.

Exempel

Beskrivning

HP CLJ 4600

Detta namn visas i utskriftsdialogen.

HP Color Laserjet 4600 PCL 5c

Detta namn visas under fliken Allmänt när egenskaper för skrivaren väljs. Detta kan innebära att skrivaren inte kan hittas på nätverket och att den inställda skrivaren istället används. Problemet kan uppstå när skrivarens namn har ändrats på servern, efter att den har installerats på klienten.

HP CLJ 4600

Rekommendationen är att är att ändra namnet och använda samma namn på skrivaren även under fliken Allmänt.

Innehåll