Skrivare - Matrisskrivare

Winbas hjälp

Övergång från tidigare miljö

Vid en övergång från en teckenbaserad miljö som DOS till Windows rekommenderas att så mycket som möjligt av utskrifter läggs på laserskrivare. Äldre matrisskrivare trivs ofta dåligt i Windowsmiljön och prestanda är i allmänhet sämre än i teckenbaserade system.

Rekommendationer

Rekommendationen är alltså att i möjligaste mån försöka att inte använda matrisskrivare om sådana inte behövs i verksamheten. Matrisskrivaren kan dock inte avfärdas då den i vissa fall erbjuder en bättre lösning, exempelvis vi ett större antal kopior på blanketter som kanske även signeras i flera led.

Bland matrisskrivare som enligt tidigare erfarenhet fungerat bra tillsammans med Winbas kan nämnas OKI, Lexmark och Brother.

För övrigt är tester i det enskilda fallet det bästa sättet att hitta den bästa lösningen för verksamheten innan systemet sätts i drift.

Att använda matrisskrivare

 

Vid användning av matrisskrivare i Windows / Winbas kan följande iaktaganden göras.