Teckensnitt

Winbas hjälp

Översikt Design av utskrifter

Använd pil-ner för att ändra teckensnitt.

Listan visar de teckensnitt som finns installerade på datorn samt skrivarteckensnitt på den aktuella skrivaren.

Symbolen vid teckensnittet anger om det är ett True type-teckensnitt eller ett skrivarteckensnitt.

True type (Open Type) kan användas på alla skrivare och visas på bildskärm.

Skrivarteckensnitt kan enbart skrivas på den valda skrivaren.


Den grafiska presentationen

Listan över teckensnitt visar den grafiska presentationen av teckensnittet i den högra kolumnen och namnet till vänster i klartext, beroende på att teckensnitt kan bestå av t.ex. symboler som då är svåra att tyda.

Lämpligen användes vanliga teckensnitt som finns installerade på alla datorer i nätverket. Om t.ex. ett True Type-teckensnitt väljs på en dator som inte finns på en annan, kommer utskriften ej att bli likvärdig på den andra datorn.

Skrivarteckensnitt inte samma på skärmen

Notera att ett skrivarteckensnitt inte visas som det skrivs ut på skärmen, eftersom teckensnittet per definition är avsett enbart för själva utskriften till skrivaren, till skillnad från True Type (Open Type) som skalas lika på både bildskärm och skrivare.