Databasverktyg - Diagnostisera databas

Winbas hjälp

Databasverktyg

Programmet Databasverktyg som medföljer Winbas och installeras lokalt i klientens Winbaskatalog innehåller en diagnostieringsfunktion. Funktionen kan ge en fingervisning om att allt inte står rätt till med en databas som påvisat driftsproblem.

Återskapa databas

Om diagnosen indikerar strukturproblem i databasen finns möjlighet att Återskapa Databas. Funktionen skriver om databasen från början och skapar en fysiskt ny arbetsyta. Säkerhetskopia skapas av den gamla databasen med filändelsen (.bak).

I de fall då data från register helt eller delvis inte kan återskapas, ges en förteckning på vilka register som eventuellt var skadade eller innehåll skadade data.

Om en databas har påvisat någon typ av skada, tillse att anvisningar i följande avsnitt har åtföljts:

Handhavande Återskapa databas